Terug naar het Nieuwsbrieven overzicht

Nieuwsbrief Showdown Maart 2011

Inhoudsopgave

Beste lezer

Hier het maart-nummer van de showdownnieuwsbrief. Deze keer met enkele bijdragen van Helma van der Boom en Ghislaine van der Hoorn. We kijken terug naar de afgelopen competitie maar willen toch eerst stil staan bij het overlijden van Wil Hamers en Evert de Jong. In dit blad is er ook nieuws van het ‘bureau’.
Terug naar de inhoudsopgave

In memoriam – Wil Hamers

Via Showdownvereniging ASSV ontvingen wij het droevige bericht dat Wil Hamers is overleden. Wil was jarenlang docent en scheidsrechter showdown. Wil was al jaren ernstig ziek. Ook toen hij nog als scheidsrechter actief was. Wil was onder andere scheidsrechter bij Tilburg, de nationale competitie, het NK en allerlei toernooien. Ook als vaste scheidsrechter bij alle toernooien van Amsterdam en Purmerend heeft hij veel betekend voor de sport. Ook was hij een aantal jaar vaste begeleider voor spelers van Amsterdam en Purmerend naar toernooien in Zweden en Tsjechië. Wil is 50 jaar geworden. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden en wensen hen veel sterkte. Bron: Gehandicaptensport Nederland,
Terug naar de inhoudsopgave

In Memoriam – Evert De Jong

Via de vereniging Nieuwegein bereikte ons het bericht dat Evert de Jong overleden was. Evert was actief als scheidsrechter bij de vereniging Nieuwegein. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden en wensen hen veel sterkte.
Terug naar de inhoudsopgave

Van het bureau

In het najaar 2010 vond er overleg plaats tussen de verenigingen en de bond. Obbe Winkels zou met een klein groepje mensen doelen opstellen om zo een nieuwe werkgroep showdown op te richten. Omdat, ook vanwege ziekte van Obbe Winkels, er weinig schot in de zaak zit, heb ik samen met Aad Moerman, de stoute schoenen aangetrokken en om opheldering gevraagd bij de bond. Ook zonder een technische commissie gaan de dagelijkse zaken door, maar beleidsmatige zaken blijven achterwege. Tijdens ons gesprek met Henk van Aller hebben we aangegeven bezorgd te zijn over de toestand van de competitietafels, de inrichting van de komende competitie, het sportvervoer en de promotie op de Ziezo-beurs. De bond heeft aangegeven af te willen stappen van technische commissies en te werken in de vorm van een werkgroep met portefeuillehouders. De bond zal hier het een en ander op papier zetten. We hopen hier spoedig iets van te vernemen. Met betrekking tot de Ziezo-beurs zal de bond dit jaar de standinrichting op zich nemen. Vrijwilligers die de stand willen bemannen kunnen zich melden bij mij. Vooral voor de donderdag en zaterdag zijn we nog op zoek naar mensen. Stuur je email naar De bond heeft aangegeven dat het sportvervoer niet meer verruimd zal worden naar onze doelgroep. Er zal enkel nog sportvervoer verleend worden aan teamsporters met een meervoudige beperking. We hebben aangegeven dit ten zeerste te betreuren omdat binnen onze doelgroep ook sporters zijn die deze voorziening hard nodig hebben. Ik heb dan ook Viziris gevraagd na te denken over dit probleem.
Terug naar de inhoudsopgave

Afgelopen evenementen

De twee laatste speeldagen van de competitie vonden plaats op 20 februari en 20 maart. Verder in deze nieuwsbrief vind je een uitgebreid verslag.
Terug naar de inhoudsopgave

Competitie

Op showdown.nl kan je verschillende artikels vinden over de afgelopen competitie. Ook de competitiepagina is weer bijgewerkt. Dit jaar zijn we begonnen met een – door de computer gegenereerde – wedstrijdvolgorde. We kunnen best terugkijken naar een geslaagd experiment. Voor de wedstrijdtafel was het wel even wennen. Vanwege de rolstoelers moest er soms wel eens flexibel omgegaan worden met het schema.
Terug naar de inhoudsopgave

NK

De vereniging Rotterdam organiseert dit jaar het Nederlands Kampioenschap Showdown. De spelers die zich via de competitie geplaatst hebben voor dit NK hebben onlangs een uitnodiging ontvangen per email. Verenigingsnieuws Met ingang van 1 februari jl. hebben de showdowners van Sportvereniging Haag 88 een nieuwe locatie waar meer kan worden getraind. Op de vertrouwde trainingslocatie in het Zuiderpark kon maar op één tafel worden gespeeld. Dat werd een beetje krap met 10 leden en dus werd er uitgekeken naar een nieuwe speellocatie. Deze locatie werd gevonden in wijkcentrum Bouwlust aan de Eekhoornrade 215 in Den Haag Zuid West. Hier kunnen de showdowners, wekelijks op de donderdagavond, trainen op twee tafels. Bestuur Sportvereniging Haag 88 hartelijk dank voor het regelen van deze speellocatie! Door: Helma van der Boom
Terug naar de inhoudsopgave

Scheidsrechterszaken

Sinds begin februari kunnen wij twee nieuwe D scheidsrechters verwelkomen. Cris van Grinsven (scheidsrechter bij Vught) en Bjorn Lauwers (scheidsrechter bij Tilburg) zijn geslaagd voor hun theorie examen. Zij zullen met september hun “stage wedstrijden” fluiten tijdens de competitie, waarna zij de C-licentie kunnen behalen. Wij wensen beiden veel succes. Door: Ghislaine van der Hoorn Tijdens de laatste speeldag van de competitie hebben we afscheid genomen van Francien Brouwer. Francien was ruim 15 jaar actief als scheidsrechter. We wensen Francien van harte te bedanken voor haar inzet.
Terug naar de inhoudsopgave

Nationale Selectie

De trainingen van de nationale selectie vinden momenteel plaats op de trainingslocatie van de vereniging Purmerend.
Terug naar de inhoudsopgave

Buitenland

Het eerste grote buitenlandse toernooi is dit van Milaan. Net zoals vorig jaar gaan er zowel spelers van de nationale selectie als reguliere spelers mee. Van de organisatie kregen we onderstaande link door om de uitslagen te volgen: http://www.gsdnonvedentimilano.org/a2011/news/IVTournament/index.php Eind maart houdt de IBSA een groot evenement in Turkije. Naar verluid zullen daar geen showdownwedstrijden gespeeld worden, maar zal Krister Olenmo, voorzitter van de subcommissie showdown, wel aanwezig zijn bij de vergaderingen. Henk van Aller, GSN, zal ook aanwezig zijn op dit sportevenement.
Terug naar de inhoudsopgave

Agenda

2 april: Dongentoernooi – Dongen 7-9 april: Ziezobeurs – Houten 28 april – 1 mei: Internationaal toernooi Milaan 7 mei: toernooi Vught 14 mei: Zuid-Hollandtoernooi – Leiden 28-29 mei: NK - Rotterdam
Terug naar de inhoudsopgave

In het volgende nummer

In het volgende nummer kijken we uit naar de resultaten in Milaan en Rotterdam. Hopelijk is er dan ook nieuws van het ‘bureau’.
Terug naar de inhoudsopgave

Colofon

Deze nieuwsbrief is gemaakt door Rik Wouters en verschijnt iedere twee maanden.
Terug naar de inhoudsopgave

Terug naar het Nieuwsbrieven overzicht