Terug naar het Nieuwsbrieven overzicht

Showdown nieuwsbrief Nummer 45 Oktober 2003

Inhoudsopgave

Beste mensen,

(door Milton Lie Kwie) De afgelopen maanden is de showdown wereld opgeschrikt door digitale terrorisme. Dat er computervirussen door kwaadwilligen verspreid worden is bijna net zo oud als het internet zelf. Maar deze nieuwe vorm van verspreiding is buitensporig. Er is niet geschroomd om namen van mensen en organisaties binnen de showdown wereld te misbruiken, evenals actuele onderwerpen. Gelukkig is het leed beperkt gebleven dankzij goede antivirus programma's. Het leken gerichte acties om het één en ander te ontregelen. Wat ook de redenen mogen zijn, het is een diep trieste zaak. Wees dus alert en wapen je tegen zulke uitwassen.
Terug naar de inhoudsopgave

Trippeltoernooi

Op zaterdag 1 november a.s. organiseert Samen Sterk Den Bosch voor de tweede keer een landelijk trippeltoernooi. Er wordt in teams van drie spelers gespeeld. Dat het showdownen in teamverband enorm populair is blijkt uit het record aantal inschrijvingen van wel 27 teams. Het toernooi wordt gehouden in het activiteitencentrum Duinendaal, Eerste Rompert 5 in Den Bosch.
Terug naar de inhoudsopgave

Nieuwe TC

(door Milton Lie Kwie) Bij de start van de landelijke competitie op 21 september heeft Leo Dijkkamp in zijn openingswoord meegedeeld dat de nieuwe Technische Commissie is samengesteld. De nieuwe TC bestaat uit 5 personen waarvan Rob 't Hart de voorzitter is. Leo noemde nog drie namen die in de showdownwereld bekend zijn, namelijk Nico Grollë en Harold van der Voort van de vereniging Amsterdam en Jeroen Schalken (scheidsrechter). Bij het uitbrengen van deze nieuwsbrief hebben de verenigingen nog geen officieel bericht van de Bond hierover gehad. In een korte kennismaking met Rob 't Hart maakte hij een zeer positieve indruk en blijkt bijzonder belangstellend naar onze sport toe. Laten we vooral vooruit blikken en alleen naar de positieve dingen achterom kijken, aldus Rob. We hopen Rob in een volgende nieuwsbrief zelf aan het woord te laten en wensen de nieuwe TC heel veel succes en voorspoed toe. Rob's adres is: Groenestein 15, 2403 JL Alphen aan den Rijn Telefoon 062 4318129 E-mail: Een woord van dank is op z'n plaats voor de scheidende Technische Commissie, bestaande uit Leo Dijkkamp, Joke Jansen en Annelies Kruyff. Hieronder leest u een bijdrage van Leo Dijkkamp, voorzitter a.i. van de oude TC.
Terug naar de inhoudsopgave

Niet te veel terugkijken

(door Leo Dijkkamp) Volgens mij is het weinig zinvol om te veel in het verleden van onze showdownsport en het daaraan gekoppeld randgebeuren terug te blikken. Toch kan ik er voor mijzelf niet omheen om op twee zaken zeer kort terug te komen. Allereerst spreek ik mijn grote dank uit over de enorme motivatie en werklust van Annelies Kruyff. Door haar inzet zijn Wij als gekortwiekte TC toch nog in staat gebleken om onze Showdownsport minimaal overeind te houden. Vooral de negatieve gebeurtenissen buiten de sport hebben veel van haar energie en emotie gevergd. TEn tweede kom ik nog terug op de wijze waarop vele mensen binnen onze sport denken te moeten communiceren. Uit de negatieve ervaringen uit het verleden kunnen wij alleen ons voordeel mee doen. Laten wij namelijk het volgende met elkaar afspreken.: - indien wij problemen met een ander persoon hebben od vragen over hem/haar hebben, stap dan direct naar de betrokken persoon en vraag hem/haar naar het enige juiste antwoord. - problemen aangaande de sport moet u altijd aankaarten bij diegene die over dat onderdeel gaat. Kort gezegd: Gebruik de wandelgangen alleen om daar te wandelen. Nu ga ik in dit stukje gaarne over naar de toekomst: Per 1-10-2003 is er door de Nebasnsg een nieuwe volwaardige TC aangesteld. Gezien de samenstelling van deze TC, heb ik er alle vertrouwen in, dat onze sport, zowel in de breedte als aan de top, zal gaan floreren. Ik wens derhalve de nieuwe Commissie zeer veel succes toe en ik vraag u deze commissie zo positief mogelijk te ondersteunen. Alle sporters en vrijwillegers een sportieve toekomst toegewenst.
Terug naar de inhoudsopgave

Kruikentoernooi

(door Milton Lie Kwie) Op zaterdag 13 september werd de elfde editie van het Tilburgs Kruikentoernooi afgewerkt in de vertrouwde, prachtige accommodatie van de Mytylschool. De elfde editie kende een record aantal aanmeldingen van 103 spelers. Maar er was ook een record aantal afmeldingen van 15 procent. De jongste speler was 9 en de oudste 76 jaar! De organisatie voorzag problemen met het spelmateriaal, gezien de slechte staat van de tafels. De wedstrijden kwamen traag op gang door een technisch probleempje bij de programmatuur. Hierdoor kreeg de printer verkeerde gegevens. Wil Lehmler, de duizendpoot van de club, had zijn handen vol om uitgevallen tafels weer op poten te helpen. Uiteindelijk bleven 2 van de 14 tafels onbespeelbaar. Het gevolg liet zich raden. Een flinke achterstand die binnen de perken werd gehouden door slechts de 5 finale wedstrijden volgens the best of 3 te laten spelen. Zeker niet leuk voor sporters maar zeker ook niet voor de organisator. Dat de mensen zeggen een gezellige dag gehad te hebben maakt alles weer goed. Eric Buld had vanuit Rotterdam een nieuwe tafel meegenomen die door een ieder kon worden getest. De problematiek rond het materiaal is bijzonder nijpend. Er is een complex aan factoren waaraan de tafels moeten voldoen. Een prachtig initiatief van een ervaringsdeskundige waarvoor een lokaal beschikbaar werd gesteld. Een opvallende nieuwe ster aan het showdown firmament is de 12jarige Yvette Hofmeester van de vereniging Vught. Ze ontving dan ook de aanmoedigingsprijs. Helaas viel ze met een blessure uit, evenals Ellen van Gils. Sven van de Wege won voor de tweede opeenvolgende keer de A-finale. De jonge Nederlands herenkampioen die zich waar maakt en aangeeft klaar te zijn voor de nieuwe competitie. De organisatie werd verrast door een bezoek van Rob ´t Hart. De man die door de Bond is aangewezen om een nieuwe Technische Commissie voor te zitten. Tevens namen 2 bestuursleden van het district Noord-Brabant een kijkje. De organisatie dankt Piet Simons en de directie van de Mytylschool voor de gastvrijheid. Daarnaast is het toernooi financieel mogelijk geworden door het Oogfonds Nederland en het NFSG (Nationaal Fonds Sport Gehandicapten'. Een bijzondere dank gaat uit naar de 20 scheidsrechters en 17 overige vrijwilligers. De vereniging Dongen stelde 4 tafels beschikbaar en Samen Sterk uit Den Bosch bracht ook een tafel mee. Hartelijk dank en we hopen om volgend jaar weer een beroep te kunnen doen. Prijswinnaars Kruikentoernooi 2003 Klasse A 1. Sven van de Wege 2. Richard Gooijers 3. Richard Doornheim Klasse B 1. Jack van Oosterhout 2. Ahmed Bagjaji 3. Jochem van Hees Klasse C 1. Hamzah Bagjaji 2. Hans Doornheim 3. Toon Pijnenburg Klasse D 1. Trea Abma 2. Eduth de Jong 3. Wendy Zuydwijk Klasse E 1. Cees Karssen 2. Frans van Steen 3. Jan Meijer U kunt de uitslagen van alle 440 wedstrijden zien op de website http://www.showdowntilburg.nl/kruikentoernooi/2003/ De datum voor het volgend Kruikentoernooi is vastgesteld op zaterdag 11 september 2004.
Terug naar de inhoudsopgave

Ideale formule

In het verleden heeft SENSIS Breda, het vroegere Theofaan, haar cliënten kennis laten maken met showdown. Tijdens themadagen en soortgelijke activiteiten is het ideaal om de doelgroep te bereiken. Het gaat dan niet alleen maar om het bestaan van onze sport wereldkundig te maken. Belangrijker is om de doelgroep zelf te laten plaats nemen achter de tafel. Zelf doen en ervaren met assistentie van geoefende spelers is de ideale formule om de interesse van potentiële sporters te wekken. Hieronder volgt een artikel van de vereniging Breda.
Terug naar de inhoudsopgave

Reflex Showdown Breda demonstreert de sport

(door Paul Lie Kwie) Op zaterdag 20 september jl. gaf Reflex Showdown Breda tekst en uitleg bij de sport op een informatieve dag geïnitieerd door Sensis Breda. De dag werd voor het eerst georganiseerd voor cliënten van het centrum tussen de 6 en 20 jaar, die onderwijskundige hulp krijgen. Ook hun verzorgers, broertjes en zusjes waren van harte welkom om kennis te maken met het team van Sensis en met allerlei belangenorganisaties en tips voor de vrije tijd. In dat kader werden wij van de showdown gevraagd de sport te laten zien, maar vooral te laten doen. Voor ons als ervaren spelers was het even wennen om op een van de oude tafels te spelen, eentje uit de begintijd van de showdown, maar voor de nieuwelingen was dat uiteraard geen probleem. De kinderen waren bijzonder enthousiast en leefden zich helemaal uit. Een paar kinderen kwamen later terug om nogmaals een potje te spelen en er was zelfs een jongetje, geschatte leeftijd 7 jaar, dat letterlijk meegesleept moest worden omdat hij naar huis moest. De reacties waren positief, men vindt de sport flitsend en prettig omdat het zelfstandig beoefend kan worden. Sommige ouders vroegen naar adressen van clubs bij hen in de buurt en een vader komt binnenkort bij ons langs om ideeën op te doen, zodat hij zelf een tafel voor zijn dochter kan bouwen. Sensis heeft nu een actuele lijst gekregen met alle adressen van showdown verenigingen en zijn bereid geïnteresseerden hierop attent te maken Er kwamen ruim 80 bezoekers uit West Brabant en Zeeland naar deze nuttige en informatieve dag en men vond het een geslaagde dag. Wie weet krijgt dit navolging bij andere regionale centra. Met dank aan Ad en Stefan Verhees, Chantal v.d. Sande en Jack van Oosterhout voor de hulp op deze dag.
Terug naar de inhoudsopgave

Showdown demonstratie Leiden

(door Ieke Wiersma) Op zaterdag 20 september waren er 5 spelers, van showdown vereniging GSV "de Sleutels" Leiden, onder leiding van ons allen bekende Peter van der Linde, een showdown demonstratie aan het geven. WAVES (Werk Activiteiten Vrijwilligerswerk En Scholing) te Leiden organiseerde op deze dag van 12.00 tot 16.00 uur een vrijwilliger infomarkt. Aangezien wij als Leidse showdown vereniging wel nieuwe scheidsrechters nodig hebben, besloten wij deel te nemen aan deze markt. Wij stonden dus met onze showdown tafel op de beestenmarkt in Leiden, aan de kopse kant van rijen met kraampjes van o.a.: Bureau Slachtofferhulp, Dierenbescherming, Leidse reddingsbrigade, SOS Kinderdorpen, Jespa (rolstoeldansers) enz. enz. Deze 20ste september was 1 van de mooie nazomerdagen van 2003 en wij stonden dus in de stralende zon scheidsrechters te werven. Om 11.30 uur, een half uur voor dat de markt officieel begon, kwam Peter op het idee dat hij wel even wilde spelen tegen onze nieuwste en jongste speelster Wendy. Dat was lachen en op dat moment kwam er iemand die wel interesse had om te komen fluiten. We moeten afwachten wanneer wij iets van deze aspirant-scheidsrechter vernemen. Verder hadden wij de hele middag geen gebrek aan belangstelling, maar eventuele scheidsrechters hebben wij niet meer gezien. De meeste bezoekers hadden al veel te veel vrijwilligerswerk. Veel mensen liepen vanwege het mooie weer van het station over de markt richting stad en kwamen niet om vrijwilligerswerk te zoeken. Veel buitenlanders/toeristen hadden nog nooit zo'n rare markt gezien, waarom kun je hier toch niets kopen, was dan ook een veel gehoorde opmerking. Al met al onze sport stond goed in de picture en dat kan geen kwaad. Met dank aan Jan Samson, voorzitter GSV "de Sleutels" die voor en na het rolstoeldansen onze showdown tafel van en naar onze speellocatie heeft vervoerd.
Terug naar de inhoudsopgave

Start competitie

(door Milton Lie Kwie) Op 21 september jl. ging de landelijke competitie van start. Ook dit jaar wordt de competitie in het activiteitencentrum aan de Karmijnstraat 5 in Tilburg gehouden. Een ideale accommodatie. Jammer dat er slechts 6 tafels geplaatst kunnen worden gezien het aantal spelers. Peter van der Linde beheert als vanouds samen met Theo en Bep Bastiaanse het wedstrijdsecretariaat. De catering heeft zoals u wellicht weet een nieuwe bezetting namelijk Sylvia van der Kaay, Jolanda Hermsen en Wil Lehmler. De eerste competitiedag met stralend weer verliep vlotjes. Er waren 12 scheidsrechters aanwezig. Rob 't Hart, de nieuwe voorzitter van de Technische Commissie, was de hele dag ter plekke en liet zich goed informeren. De staat van de tafels liet zich uiteraard weer gelden. Een ander veel gehoorde klacht was het geluid van de nieuw gekochte ballen. Sommige ballen schijnen naar gelang de wedstrijd duurde, minder geluid te produceren. Alsof de bal wat van zijn inhoud aan metalen kogeltjes verloor, aldus een speler. Een punt van aandacht dus. Dankzij de medewerking van Leon van der Kaay zijn alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden te zien op: http://www.showdowntilburg.nl/algemeen/competitie/2004/
Terug naar de inhoudsopgave

Nieuwe tafels

(door Helma van der Boom) Net als bijvoorbeeld studenten van de Universiteit Twente in Enschede is ook Eric Buld al een hele tijd druk met het ontwikkelen van nieuwe tafels. Op het toernooi in Leiden op 1 maart jl. was de primeur van Eric zijn ontwerp en inmiddels trainen enkele verenigingen er wekelijks al mee. De hoogste tijd om hier eens wat over in de nieuwsbrief te zetten. De meeste tafels waar nu op wordt gespeeld, zijn zeer zwaar en niet bepaald bestand zijn tegen veel showdownen. Dit bracht Eric er toe om na te denken over een nieuw ontwerp voor de tafels, waarbij de kostprijs, het gewicht en de stabiliteit van de tafels het belangrijkste waren. Ook aan de constructie, de bochten en het onderstel kon volgens Eric wel het nodige worden verbeterd. Na zo'n 6 maanden ontwikkelen en veel uitproberen had Eric alles wel zo'n beetje uitgedacht en kon het bouwen beginnen. Zo'n tafel bouwen is heel wat sneller gedaan; in een week heeft hij een tafel speelklaar. De nieuwe tafel is geheel gemaakt van MDF-materiaal (kunsthout). MDF is goedkoop en makkelijk en mooi te verwerken. De doelen zijn van steigergaas gemaakt en zijn strakker gespannen. Dit laatste ter bescherming van de edele delen van de heren. Wat direct opvalt is dat het onderstel niet meer massief is, maar nog het meest lijkt op het onderstel van een tuintafel. Mede hierdoor is een tafelhelft zo'n 10 kilo lichter. De nieuwe tafel weegt per helft zo'n 25 kilo, terwijl een oude tafel per helft zo'n 35 kilo weegt. Wat ook een voordeel is, is dat bij de nieuwe tafels onderdelen eenvoudig door nieuwe kunnen worden vervangen. Tenslotte is de bovenplank boven het doel smaller gemaakt. De prijs van zo'n nieuwe tafel is ongeveer 450,-- exclusief BTW. Dit is heel wat goedkoper dan de tafel van de universiteit in Enschedé die zo'n 1850,-- exclusief BTW kostte. Direct op de eerste dag dat de nieuwe tafel kon worden uitgeprobeerd, waren de reacties zeer lovend. Grote voordeel van de nieuwe tafel is dat die veel stabieler is en steviger staat dan de oude tafels. De nieuwe tafels zijn ook veel gladder, waardoor het spel sneller wordt. Soms gaat de bal zo snel dat je die bijna niet hoort. Het geluid is op zo'n nieuwe tafel heel anders, maar voor zover bekend is iedereen zeer enthousiast en went het spelen op zo'n nieuwe tafel heel snel. Op het moment dat ik Eric sprak, op het Zuid-Holland toernooi op 17 mei jl., had Eric drie tafels gereed en één bestelling, maar inmiddels zijn er al meer tafels gebouwd. In Rotterdam en sinds kort ook in Den Haag wordt er op de nieuwe tafels gespeeld. Eric maakt niet alleen tafels voor de verenigingen, maar ook voor instellingen. Zo komt er een nieuwe tafel op Sensis in Rotterdam en het activiteitencentrum de Paraplu in Utrecht. Terwijl er steeds meer nieuwe tafels komen, gaat Eric ook door met ontwikkelen. Zo kon tijdens het Kruikentoernooi op 13 september jl. ook een nieuwe tafel worden uitgetest.
Terug naar de inhoudsopgave

Teamcompetitie

Ook dit nieuw seizoen gaat een teamcompetitie van start. Maar liefst 14 teams van elk drie spelers zullen het tegen elkaar opnemen. De wedstrijden worden op de trainingsavonden van de clubs afgewerkt. Het spelen in teamverband is erg populair en hartstikke leuk. De deelnemers trotseren de enorme reistijd, -afstand en -kosten om op een doordeweekse dag de wedstrijdsport te beoefenen. De teamcompetitie wordt in twee ronden gespeeld. In de eerste ronde zijn de teams in 3 poules ingedeeld en dienen de wedstrijden voor 1 januari 2004 te zijn afgewerkt.
Terug naar de inhoudsopgave

Internationaal toernooi

In het heel ver afgelegen Tsjechische stadje Krnov werd van 17 tot 20 juli een internationaal toernooi gehouden. Eind vorige eeuw zijn de Tsjechen gestart met de organisatie van dit jaarlijks toernooi. Ook dit jaar zijn er stoere Nederlanders afgereisd. Ondanks de lange vermoeiende reis was er toch een sportief succes. Danique van der Kaay van de Showdown Vereniging Tilburg mocht van haar club naar Krnov vanwege haar bijzondere prestaties op het Nederlands Kampioenschap in Den Bosch. Van Danique, 13 lentes jong, ontvingen we onderstaand verslag.
Terug naar de inhoudsopgave

Mijn eerste internationaal toernooi

(door Danique van der Kaay) Woensdag 16 juli stapten we met z'n achten (Eric Buld, Danique van der Kaay, Leon van der Kaay, Jack van Oosterhout, Wim van Tol, Remco van Wees, Ieke Wiersma, Anne Wouden) om 19.00 uur in de trein richting het oosten. Na een lange en vermoeiende trip stonden we donderdagmiddag om half vier op het station in Krnov. We namen een taxi naar de locatie waar zou worden gespeeld maar ook overnacht. Patta, de toernooileider tevens IBSA voorzitter stond ons op te wachten en leidde ons naar de kamers waar we onze spullen in gereedheid brachten om een lekkere frisse douche te nemen want daar waren we hard aan toe. Met temperaturen van 35 graden en meer en dan met volle bepakking in zo'n broeierige trein is het haast ondoenlijk. De eerste avond aten we ter plekke in de landbouw hogeschool maar aangezien we aardig verwend zijn in Nederland hebben we de overige dagen buitenshuis gegeten. Diezelfde avond gingen we op zoek naar een terras voor een koel drankje. De meeste gaven de voorkeur aan het Tsjechische Pivo maar ik nam een cola. We maakten het niet al te laat want de volgende ochtend om acht uur was de opening van het toernooi, na uiteraard een douche genomen te hebben en ontbeten. Voor de groep van acht waren drie, drie persoonskamers beschikbaar waarvan twee met balkon. Op de balkons, die met elkaar waren verbonden, dronken we 's morgens eerst koffie en werd door sommigen ook hun eerste sigaret gerookt. Gezamenlijk naar beneden voor het ontbijt. Dit werd een vast patroon de volgende dagen. Om negen uur in de ochtend begonnen de wedstrijden. De heren werden in vier poules van 7 ingedeeld en de acht aanwezige dames speelden in twee dagen allemaal twee keer tegen elkaar. De dame met het meeste aantal punten na veertien wedstrijden werd als winnares uitgeroepen van het dames toernooi. De heren speelden na de eerste ronde het zogenaamde knock out systeem. De drie Nederlandse heren behaalden allemaal de achtste finales maar twee ervan moesten afhaken en de derde Nederlandse heer overleefde de kwart finale ook niet. Jack eindigde tot slot als vijfde, Eric als tiende en Leon als dertiende. In alle bescheidenheid wil ik zeggen dat ik degene was die het dames toernooi op haar naam schreef door twaalf van de veertien wedstrijden te winnen. Op de eerste dag moest ik nog wat wennen aan omgeving en tafels en verloor toen van de latere tweede en derde dame maar heb dat de dag erna compleet recht gezet door zes van de zeven wedstrijden in 2 sets te winnen. Voor Ieke was het zeer te betreuren dat de Tsjechen haar batje gewoonweg uit haar handen rukten om te controleren terwijl hij later gewoon goed werd bevonden. Na een door Ieke met 12 tegen 1 gewonnen set werd langs de kant nog gezeurd over een uitgeslagen bal de volgens hen door Ieke het laatst geraakt maar de scheidsrechter zei dat de bal via het bat van haar Tsjechische tegenstandster de bak uit ging. Waar praat je nog over met 12 tegen 1 vraag je je dan af. Na het eerste gezeur over het batje van Ieke was ze een beetje van slag en weet zeker dat ze zonder dit voorval hoger was geëindigd dan de vierde plaats die ze heeft behaald. Onze ervaring is dat men alle middelen inzet om de tegenstanders uit hun spel te halen Na de prijsuitreiking op zondag hebben we wat rust genomen om op zondagavond afscheid te gaan nemen op ons intussen standaard geworden terras. Je kon daar verrukkelijk eten tegen voor Nederland onvoorstelbare prijzen. Helaas ging men daar om tien uur sluiten en zijn we in de stad nog gaan zoeken naar een andere gelegenheid. Vele cafés waren al dicht uitgezonderd een zogenaamde gokhal waar men ook wat kon drinken. Daar hebben we allemaal nog één consumptie genomen om vervolgens ons bed maar te gaan opzoeken. We spraken af de volgende ochtend om zeven uur op te staan, een kopje koffie te nuttigen, te douchen en de taxi te nemen naar het station van Krnov. Om kwart voor tien in de ochtend stapten we in de trein en kwamen rond vier uur in de middag aan in Praag. Aangezien de slaaptrein richting Frankfurt pas om kwart voor tien zou vertrekken hebben we alle koffers opgeborgen en zijn we Praag in gegaan. We kwamen op een terras terecht waar ook een internet café bij was en dat was voor mij een geschenk uit de hemel. Heb via msn zo'n driekwartier contact gehad met het thuisfront en een beetje verteld wat er allemaal gepasseerd was en nog op stapel stond. Alles bij elkaar is het een geweldige ervaring die zeker de moeite waard is geweest Groetjes van Danique Superfinale in Krnov (door Leon van der Kaay) Danique stond super relaxed in de finale en we hadden met z'n allen besloten dat Jack zou coachen omdat haar tegenstander Lubos Zajek bekend stond zijn knietjes te gebruiken om de bal uit het doel te tikken. Ook het knijpen met zijn hand in de bal als die in het doel hing was voor hem geen onbekende handeling. Remco heeft diverse van deze situaties op de video staan. Lubos begon heel rustig te serveren zo met het idee van o, zo'n grietje van dertien dat is een makkie. Toen de bal een paar keer op en neer was geweest moest hij zijn gedachten heftig bijstellen. Danique pakte de eerste set met elf tegen zeven. Ook in de tweede set bleef Danique super relaxed en Lubos begon steeds harder te zweten aldus Jack. Eric, Ieke en ik stonden naast elkaar de wonderlijke wedstrijd te bewonderen want hij was echt super flitsend. Deze set ging met elf tegen acht naar Lubos. Danique nog steeds rustig en Lubos flink bezweet begonnen aan de derde set. Als vader stond ik met een brok in mijn keel maar ook Eric en Ieke hoopten natuurlijk dat Danique deze finale zou pakken. Er werd weinig gescoord en op het einde van de set tien-tien, elf-elf, twaalf-twaalf en Danique d'r laatste service riepen we zachtjes kom op met die ashe. Helaas kwam die niet en even later scoorde Lubos zodat de partij met 14 tegen 12 in Tsjechische handen viel. Vooraf vreesden we voor een eventuele slachtpartij maar ik durf gerust te zeggen dat gezien het spel van Danique de Tsjechen niets te zeggen hadden gehad als dit toernooi in Nederlandse handen was gevallen. Kort gezegd, vooraf een blij gevoel dat ze in die finale stond maar achteraf balend die te hebben verloren. Als het spel van Danique zich continueert of zelfs misschien nog wel verbetert durf ik gerust te zeggen dat ik tijdens de competitie die wedstrijd met vrees tegemoet kan zien en misschien nog wel meerderen Groetjes van Leon Voor een korte omschrijving van het Krnov toernooi 2003 kijkt u op www.showdowntilburg.nl /krnov.htm Tevens is een foto van de prijswinnaars geplaatst.
Terug naar de inhoudsopgave

Informatief

Van de NebasNsg website is onderstaande tekst geplukt. Organisatorische integratie De laatste jaren wordt steeds meer ondernomen om integratie, emancipatie en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking te bevorderen. Daarnaast is de visie op mensen met een beperking in de afgelopen tien jaar veranderd. Mensen met een beperking integreren meer en meer in alle sectoren van onze maatschappij. De ontwikkelingen in de maatschappij zijn ook terug te zien binnen de sportwereld. Sportverenigingen staan in vergelijking met vroeger veel meer open voor sporters met een beperking. Sport kan dan ook een belangrijke bijdrage geven aan de participatie en integratie van mensen met een beperking binnen de samenleving. Sporters met een beperking krijgen een eigen plek bij een reguliere sportclub. Vaak vindt dit plaats door het opzetten van een team of een afdeling voor mensen met een beperking binnen de reguliere sportvereniging. Mensen doen mee aan het wekelijkse eigen uur sport, maar zijn net als andere leden betrokken bij andere verenigingsactiviteiten als feestavonden, vrijwilligerswerk, gebruik maken van de kantine en het clubblad. De leidraad normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet is een belangrijk uitgangspunt. Dit heeft zowel betrekking op de sport en bewegingsactiviteiten zélf als op het organisatorisch verband waarbinnen sport en bewegingsactiviteiten worden aangeboden. NebasNsg streeft naar organisatorische integratie van sporters binnen de reguliere sport. Gestructureerde samenwerking met reguliere sportbonden is hierbij vanzelfsprekend een voorwaarde. Project Integratie Sport en Beperking, sporters onder sporters NebasNsg en NOC*NSF hebben tijdens de Spelen van Sydney 2000 een intentieverklaring getekend. In deze verklaring is uitgesproken om te komen tot volledige bestuurlijke, organisatorische, sporttechnische en financiële integratie. Het in 2001 gezamenlijk gestarte project, Integratie Sport en Beperking, is de operationalisering van deze intentieverklaring. Maar wat houdt Organisatorische Integratie (OI) in? Doelstelling van de samenwerking met reguliere sportbonden en organisatorische integratie is het vergroten van de sportmogelijkheden voor mensen met een beperking door: - Gebruik te maken van reeds bestaande sportinfrastructuur, zoals bijvoorbeeld reguliere bonden, sportverenigingen, accommodaties, ondersteuners in de sport - Het organisatorisch en beleidsmatig inbedden van de sport voor mensen met een beperking in al haar facetten bij de reguliere sportbond. 'In al haar facetten' betekend dat de sportbond de verantwoordelijkheid neemt voor alle doelgroepen die de betreffende tak van sport (van breedtesport tot en met topsport) beoefenen. De inbedding bij de bond kan desgewenst gefaseerd (per doelgroep en per organisatieonderdeel van de reguliere bond) verlopen. Organisatorische integratie vindt dus plaats op zowel bondsniveau als verenigingsniveau. Met name op het verenigingsniveau, blijken in de praktijk onduidelijkheid en ook misverstanden te bestaan. Op verenigingsniveau kent organisatorische integratie een tweetal verschijningsvormen: - reguliere verenigingen die een sportaanbod hebben voor mensen met een beperking - verenigingen met alleen een aanbod voor mensen met een beperking en lid zijn van een reguliere bond Onder volledige organisatorische integratie wordt het volgende verstaan: - Sportbonden nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de betreffende tak van sport en alle facetten die hierbij horen, zoals deskundigheidsbevordering, competities, breedtesport en topsport. - Sporters met een beperking maken deel uit van de doelgroep van bonden. - Verenigingen met sporters met een beperking kunnen gebruik maken van alle reguliere producten en diensten van bonden (Competities enz.) Voor alle duidelijkheid: organisatorische integratie betekent niet dat sporters met en zonder beperking met elkaar moeten gaan sporten. Wanneer dit de wens van de sporter is, is dit uiteraard geen probleem. De centrale boodschap van het project is dan ook sporters onder sporters. Het gaat tenslotte niet om mensen met een beperking of mensen zonder beperking, maar om de sporter zelf, beperking of niet. Dat is de basisgedachte waarvan elke sporter, maar ook beleidsmaker doordrongen moet zijn. Voor sportbonden - en verenigingen geldt dat voor alle doelgroepen sporten bij de reguliere sportbond logisch moet zijn. Sport is tenslotte voor iedereen.
Terug naar de inhoudsopgave

Internationale deelname

(door Anne Wouden) We kunnen niet meer op onze vingers tellen hoe vaak Nederland heeft meegedaan aan buitenlandse evenementen. Mijn persoon en nog vele collega-scheidsrechters doen eraan mee omdat we ook deze sport tot topsport willen laten profileren. Aangezien in eigen land tot op heden slechts ëën internationaal toernooi is gehouden, ondersteunen we het buitenlands initiatief van harte door eraan deel te nemen. Helaas worden het inschrijfgeld en verblijfskosten steeds meer. Onze beste spelers moeten inzien dat het duurder worden hiervan niet om de inflatie gaat. De buitenlandse organisaties krijgen hun financiën rond door een hogere bijdrage van spelers te verplichten sterker nog de kampioen krijgt een geldprijs. Voor de topsporters wordt het extra sparen mits zij een eigen financiering kunnen aanboren. Het zal in de toekomst financieel moeilijker worden om aan internationale toernooien deel te nemen.
Terug naar de inhoudsopgave

Om te noteren

21 september landelijke competitie 12 oktober landelijke competitie 1 november Trippeltoernooi Den Bosch 16 november landelijke competitie 14 december landelijke competitie 18 januari 2004 landelijke competitie 15 februari 2004 landelijke competitie 14 maart 2004 landelijke competitie 18 april 2004 landelijke competitie 12/13 juni 2004 Nederlandse Kampioenschappen Leiden 11 september 2004 Kruikentoernooi Tilburg Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u tot uiterlijk 7 december 2003 opsturen. Tot de volgende nieuwsbrief.
Terug naar de inhoudsopgave

Colofoon

Deze nieuwsbrief is een product van TC Showdown van de NebasNsg en komt uit in braille, grootletterdruk, in gesproken vorm en in zwartdruk. De aangepaste leesvormen worden verzorgd door de CBB Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden te Ermelo, telefoon 0341 565477. Op verzoek kan de nieuwsbrief als e-mail ontvangen worden. Voor abonnementen, adreswijzigingen en overige informatie kunt u contact opnemen met de redactie. Redactie: Milton Liekwie Helma van der Boom Met medewerking van: Koos Rijneveen en Paul Lie Kwie Redactieadres: Sweelincklaan 310 5012 BB Tilburg Tel. 013 - 455 37 31 E-mail: of
Terug naar de inhoudsopgave

Terug naar het Nieuwsbrieven overzicht