Terug naar het Nieuwsbrieven overzicht

Showdown nieuwsbrief Nummer 44 Juni 2003 Beste mensen, Sporten is zonder meer een hartstikke leuke en ook nog gezonde bezigheid. Maar dat wist u natuurlijk al lang. Dat niet een ieder in de gelegenheid is om te sporten, is ook al geen nieuws meer. Bij sommigen ontbreekt het aan tijd, geld, vervoer, accommodatie, medesporters of noem ze maar op. Showdown is oorspronkelijk bedoeld voor sporters met een visuele handicap die zelfstandig een sport willen beoefenen. Heerlijk, als een vis in het water je gang gaan en persoonlijk verantwoordelijk zijn voor je eigen prestaties. Fantastisch, dat machtige gevoel van vrijheid. In grote delen van de wereld ontbreekt het niet alleen aan de middelen maar zelfs aan het sportaanbod. Op andere welgestelde stukjes van de aarde is het vervoer een onoverkomelijk obstakel vanwege de uitgestrektheid van het gebied. Ook in ons kikkerlandje wordt er flink wat afgereisd om met name wedstrijdsport te beoefenen. Deelnemers aan de landelijke competitie en de teamcompetitie weten daar alles van. Sporters hebben er wel wat voor over blijkt uit bovenstaande. Het enthousiasme en het plezier zien we telkens weer terug bij deelname aan de landelijke toernooien. Het animo voor deelname aan buitenlandse toernooien is ook enorm groot. Om u een indruk te geven: de totale reiskosten van de deelnemers aan het toernooi in Zweden van 29 mei tot en met 1 juni is bijna tweemaal het jaarbudget van de Technische Commissie! Dat zegt veel over de motivatie, het enthousiasme en de wil van onze sporters. Maar tegelijkertijd wordt aangegeven dat showdown meer aandacht verdient van beleidsmakers. Er wordt al jaren aangegeven dat er een gunstige bodem is voor deze tak van sport.

Inhoudsopgave

Onder de aandacht

De CBB verleent al jaren haar medewerking om onze nieuwsbrief in de diverse leesvormen aan te bieden. Een onmisbare dienstverlening die alle waardering verdient. Misschien heeft u er een kopje koffie bij gepakt en zit u nu heerlijk op de bank NIEUWSBRIEF SHOWDOWN te lezen. Vanzelfsprekend, even een momentje voor u zelf, even de tijd om op de hoogte te blijven. Zonder nadenken schieten uw ogen over de pagina's en leest u de tekst. We staan er niet vaak bij stil dat er in Nederland meer dan 600.000 mensen zijn voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is. Die niet even een tijdschrift of folder kunnen doorbladeren om te lezen of een boekwinkel inlopen voor een spannende roman of informatief boek. Gelukkig maar want het is immers heerlijk om zomaar alles te kunnen lezen. De CBB, Christelijk Bibliotheek voor Blinden en slechtzienden, heeft zich tot doelgesteld om boeken en tijdschriften voor ieder‚‚n leesbaar te maken. Dat betekent dat deze vereniging tijdschriften in braille en grootletter uitbrengt voor haar lezers. Daarnaast lezen vrijwilligers in zes studio's boeken en tijdschriften in. Op deze manier kan iedereen die moeite heeft met lezen naar lectuur luisteren. Dus niet alleen blinden en slechtzienden kunnen er zo van genieten, maar ook een groeiende groep lezers met bijvoorbeeld reuma, ziekte van Parkinson, MS of een andere handicap kunnen op deze manier naar lectuur luisteren. NIEUWSBRIEF SHOWDOWN maakt de CBB in GESPROKEN VORM/IN BRAILLE/IN GROOTLETTER voor wie moeite heeft met lezen. Voor meer informatie: CBB Klantenservice 0341-565477 (op werkdagen van 8.30-16.30 uur) of mail naar: website: www.cbb.nl
Terug naar de inhoudsopgave

Verenigingenoverleg

Op zaterdag 22 maart vond het verenigingenoverleg in Amsterdam plaats. De sfeer was enigszins gespannen gezien de crisis binnen de Technische Commissie. De verenigingen waren goed vertegenwoordigd en de discussie was heftig. Onvermijdelijke harde woorden zijn gevallen en de ernst van de zaak was een ieder doordrongen. De beperkte vergadertijd dwong een hoog tempo af in het afwerken van de vele agendapunten. De centrale vraag 'hoe nu verder' bleef aan het eind van de dag nog staan. Per 1 juli zal de NebasNsg een nieuwe Technische Commissie benoemen die verder vorm en inhoud aan onze sport zullen geven. Zonder meer geen eenvoudige klus. E‚n ding is zeker, de moedige vrijwilligers die hun schouders eronder willen zetten, zijn gebaat bij een heldere en duidelijke visie en beleid van de Bond ten aanzien van de verdere ontwikkeling van onze sport. Het verenigingenoverleg is rond 1995 in het leven geroepen door de toenmalige werkgroep. De bedoeling was om de verenigingen actiever te betrekken bij het wel en wee van onze sport. Het motto was: meedoen, meedenken en meebeslissen van de basis. Sporters hebben zich aangesloten bij verenigingen, de basis waar het om gaat. Wij doen een beroep op een ieder om de communicatie in beide richtingen op gang te houden.
Terug naar de inhoudsopgave

Bericht uit Apeldoorn

(door Aad Moerman) Laat ik mij eerst even voorstellen mijn naam is Aad Moerman voorzitter van Bravo. Bravo is een vereniging die voor mensen met een handicap verschillende sportmogelijkheden aanbied. De vereniging is bijna 25 jaar oud en is begonnen met atletiek. Geleidelijk is daar tafeltennis, zwemmen, badminton en boogschieten bij gekomen. De vereniging heeft 100 leden. Inmiddels is daar showdown bij gekomen, voor ons toen nog een totaal onbekende sport. We hebben behoorlijk achter onze oren gekrabd toen ons het verzoek is gedaan om dit in Apeldoorn op te starten. Maar een bezoekje aan "het Looerf" waar een tafel stond en waarop showdown gespeeld werd heeft ons enthousiast gemaakt. Dankzij veel medewerking konden we snel van start gaan met vier spelers. Inmiddels zijn dat er zes geworden en we hopen langzaam maar zeker verder uit te groeien. Het toernooi in Dongen heeft er zeker toe bijgedragen dat het enthousiasme nog meer is gegroeid. Dat deze ontwikkeling voor Bravo een behoorlijke ingreep is laat zich raden denk b.v. alleen al aan de communicatie maar ook in al je andere activiteiten zal je anders moeten gaan denken het geen voor ons een uitdaging is
Terug naar de inhoudsopgave

KO DRENTH TOERNOOI

(door Helma van der Boom ) Op 25 februari jl. is Ko Drenth, speler bij 21Up, 75 jaar geworden. Ko is een enthousiast showdowner. Hij doet aan zoveel mogelijk toernooien mee en is de oudste competitiespeler. 'Wat is er dan leuker om hem als verjaardagscadeau een naar hemzelf genoemd toernooi te geven,' dacht dochter en tevens scheidsrechter Ineke HagŠnus. De andere spelers en scheidsrechters van 21Up vonden het ook een leuk plan. Peter maakte een speelschema met ‚‚nsetters en er werden prijzen, een cadeau voor Ko en wat lekkers geregeld. Het was voor Ko een hele verrassing toen hij op 18 februari voor de wekelijkse training naar het buurthuis ging en ineens het middelpunt was van een toernooi. Na twee uur hard werken voor de twaalf deelnemers kon de uitslag bekend worden gemaakt en mocht Ko aan Franois van de Laar de eerste prijs overhandigen. Richard Doornheim en Ratan Bhagola gingen met de tweede en derde prijs naar huis. Ko eindigde op de 10e plaats. Hij kreeg als cadeaus een trofee met inscriptie, een fotoreportage van de feestavond die Richard op CD-ROM heeft gezet en Corrie Doornheim heeft een gedicht over Ko gemaakt. Ko vindt het prachtig dat hij dit allemaal heeft gekregen en heeft een hele fijne avond gehad.
Terug naar de inhoudsopgave

Symposium

Op vrijdag 28 maart organiseerde SENSIS Eindhoven een symposium met als thema: visuele handicap en vrije tijdsbesteding. De organisator was dik tevreden over de opkomst aangezien zij, bij wijze van proef, een ander tijdstip had gekozen voor het symposium. De onderwerpen die aan bod kwamen waren: sport, muziek, vakantie en kunst. Renata de Jong, rayonmedewerker Noord-Brabant van de NebasNsg, had de showdown vereniging Tilburg gevraagd om aan het symposium deel te nemen. Na de presentatie van Renata was het tijd om showdown aan de deelnemers te tonen. Namens de Kruikenclub waren aanwezig: Servaas Dirkx, Milton Lie Kwie, Wil Hamers (scheidsrechter) en Wil Lehmler. Zij hadden sportmateriaal meegenomen en lieten de aanwezigen na een korte demonstratie zelf aan de slag. Hiervan werd ook gretig gebruik gemaakt. Zeer opvallend was toch de grote onbekendheid van showdown bij de doelgroep. Een algemene reactie was dat men niet wist dat het zo'n leuke sport was. Werk aan de winkel om geco”rdineerde landelijke actie te ondernemen.
Terug naar de inhoudsopgave

Vriendschappelijk

(door Bob Scholten) Op uitnodiging van de showdown vereniging Samen Sterk uit Den Bosch zijn Frieda, Bianca, Bob en Fred van de Stichting Showdowngroep Horen Slaan en Zwijgen uit Nieuwegein naar Den Bosch geweest op woensdag 9 april 2003. Tegen 19.15 uur waren we aangekomen bij het gebouw Duinendaal (dagopvang voor lichamelijke gehandicapten.) We werden hartelijk ontvangen door Arwa, Ilham, Guus, Ronald, Hans, Miriam en haar begeleidster Madeleine en Achmed. Marcel lag in het ziekenhuis. Na het gezellig praten en kop koffie en thee te hebben gedronken, heette Guus ons van harte welkom. In een snel tempo worden we ingedeeld om te spelen. Er stonden 2 tafels, waarvan er een zonder plank in het midden (waarschijnlijk doormidden gezaagd voor de open haard.) Het was bijzonder warm in het gebouw. Dit is nodig voor mensen die last hebben van spieren. We spelen 1-setters. Tegen Guus, Ilham, Ronald, Hans, Achmed en Miriam was de uitslag: Frieda won 2 keer en verloor 2 keer. Bianca won 3 keer en verloor 2 keer. Bob verloor door kunst en vliegwerk 5 keer. Fred moest vaak bukken om de bal op te rapen. Hosam was toch iets sterker. Tussendoor hebben we gepauzeerd en drankjes gedronken om het hoofd koel te houden. Arwa en Ilham waren goede serveersters voor ons. Het klapstuk was de trippel tussen Guus, Achmed, Ilham van Den Bosch en Frieda, Bianca, Bob van Nieuwegein. Na een zeer spannende wedstrijd werd in het voordeel van de thuisclub gewonnen met 31 - 27. Na afloop werd heel lang nagepraat en werden we voorzien van drankjes. Het was heel gezellig, leuke sfeer en een tegenbezoek is in de maak. Zo worden de sociale contacten onderling bevorderd. Tot slot kregen we in plaats van Bossche bollen een prachtige rode roos van hen aangeboden. Den Bosch heel hartelijk bedankt.
Terug naar de inhoudsopgave

REFLEX BREDA OP TV

(door Helma van der Boom ) Op 29 en 30 maart en 2 april jl. hebben spelers van de Bredase showdownvereniging Reflex hun opwachting gemaakt in een programma van SoCuTeRa. SoCuTeRa heeft in het kader van de collecte van het Nationaal Fonds Sport voor gehandicapten, die van 31 maart t/m 7 april werd gehouden, een programma gemaakt waarin diverse sporten die door gehandicapten worden beoefend werden belicht. Hierin kon showdown natuurlijk niet ontbreken. Van meerdere kanten is een wedstrijd tussen Mieke Overbeeke en Jack van Oosterhout gefilmd, zodat de kijker wel een indruk heeft kunnen krijgen van onze sport. Het item over showdown was helaas wat kort. Het is niet bekend of leden van showdownverenigingen die elk jaar voor het Nationaal Fonds Sport voor Gehandicapten collecteren dankzij zit programma dit jaar ook extra veel geld hebben ingezameld.
Terug naar de inhoudsopgave

Nationale competitie

Het seizoen 2003 zit er weer op. De competitie kenmerkte zich door de invoering van het promotie-degradatie systeem en de nacompetitie. Zaken die de wedstrijdsport nog meer inhoud geven. Het is van enorm belang dat de competitie mee gaat met zijn tijd en dat deze aantrekkelijk wordt gehouden. Beslist geen eenvoudige klus. Vandaar onze welgemeende complimenten aan de commissie die zich bezig heeft gehouden met deze materie. Met genoegen constateerden wij dat de beschikbaarheid van de scheidsrechters heel goed was. Het eindresultaat vindt u aan het eind van de nieuwsbrief. De showdownvereniging Tilburg, die al langer dan 8 jaar optreedt als gastheer van de competitie, heeft een voorstel gedaan om het vervoer van de showdowntafels anders te organiseren. Getracht wordt om te voorkomen dat het materiaal te lijden heeft onder het transport. Daarnaast kan het grootste en zwaarste deel van het sjouwwerk achterwege blijven. Daarnaast kan een flinke tijdwinst geboekt worden bij het opzetten en opbergen van het sportmateriaal. Hierdoor kan zuinig worden omgesprongen met onze schaarse vrijwilligers. Afscheid Met pijn in ons hart nemen we afscheid van een gouden team van vrijwilligers bestaande uit Lenie Dirkx, Hennie en Kees van de Sande die de landelijke competitie mede mogelijk hebben gemaakt. Ze hebben niet alleen met alle toewijding zorg gedragen voor de catering maar hebben ook onze speelaccommodatie up to date gehouden. Vooral het laatste was van belang om onze voornaamste sportgebeuren van het jaar in het activiteitencentrum aan de Karmijnstraat in Tilburg te kunnen voortzetten. Daarnaast reed Kees de competitietafels van en naar de opslagruimte in Goirle. Namens de gehele showdownwereld danken we deze fantastische vrijwilligers. Hieronder staat een brief die we van Lenie, Hennie en Kees ontvingen. Beste Vrienden en Vriendinnen, Tilburg 13 april 2003 Na deze laatste competitiedag en tevens onze afsluitende deelneming als het " potten en pannen duo " willen we jullie allemaal hartelijk danken voor de medewerking die we gekregen hebben in deze bijna 10 jaar waarin we zorg hebben gedragen voor de inwendige versterking na de slopende wedstrijden hier in de Karmijnstraat. Wij hopen, dat onze opvolgers met even veel enthousiasme op jullie steun kunnen rekenen en dat zij ook het nieuwe seizoen met geestdrift kunnen beginnen. Ook willen wij zonder anderen te kort te doen Joke Jansen bedanken voor de zakelijke en financi‰le maandelijkse afwikkeling en hopen dat dit ook in het volgende seizoen weer door haar en naar ieders volle tevredenheid gecontinueerd wordt. Rest ons U allen nog een fijne vakantie te wensen en tot ziens bij de landelijke toernooien waar we als het nodig is nog wel willen assisteren. Lenie en Hennie
Terug naar de inhoudsopgave

Hoera!

Het is algemeen bekend hoe moeilijk het is om aan vrijwilligers te komen. Het worden steeds schaarsere wezens op onze aardbol. Vandaar dat we spontaan HOERA riepen toen Sylvia van der Kaay, Jolanda Hermsen en Wil Lehmler, bereid waren om de taken van Lenie, Hennie en Kees over te nemen. Ze hebben al een paar keer mee gedraaid en zijn dus ingewerkt door het gouden team. Wellicht bent u ze al tegen het lijf gelopen. Beste Sylvia, Jolanda en Wil, we wensen jullie heel veel succes en vooral heel veel plezier toe op de competitiedagen!
Terug naar de inhoudsopgave

Teamcompetitie

(door Helma van der Boom) Naast de 'gewone' competitie waar ieder jaar zo'n 80 spelers aan deelnemen, wordt er ieder seizoen ook een competitie voor clubteams, de z.g. teamcompetitie georganiseerd. Het afgelopen seizoen deden negen teams aan deze competitie mee: twee teams uit Rotterdam en Amsterdam en teams uit Vught, Leiden, Arnhem, Dongen en Nieuwegein. De teams werden ingedeeld in twee poules, ‚‚n van vijf en ‚‚n van vier teams. Voor deze competitie worden geen aparte competitiedagen georganiseerd; de clubteams spelen tijdens de clubtrainingen de teamcompetitiewedstrijden. Een team bestaat uit drie spelers en eventueel een reservespeler. Elk teamlid speelt tegen ieder teamlid van het andere team een 1-setter en daarna wordt er een triple-partij gespeeld. Per gewonnen wedstrijd krijgt het team éénn punt en een gewonnen triple-partij is goed voor drie punten. Door loting werd bepaald waar welke wedstrijd werd gespeeld. In de eerste ronde speelde ieder team vier of drie wedstrijden. Daarna moest de poulewinnaar tegen de poulewinnaar van de andere, de nummer twee van de ene poule tegen de nummer twee van de andere poule etc. uit en thuis spelen om te bepalen wie er uiteindelijk zou winnen. In de tweede ronde kwamen de Rotterdamse teams, Leiden en Dongen, de twee Amsterdamse teams en Anrhem en Vught tegen elkaar uit. (Het team uit Nieuwegein had zich wegens prive-omstandigheden halverwege de competitie teruggetrokken.) Leiden en Dongen moesten spelen voor de derde en vierde plaats. Eerst ging Leiden bij Dongen op bezoek. Leiden won overweldigend met 11-1. In de thuiswedstrijd hoefden Ieke Wiersma, Wim van Tol, Wil Koek en Alie Waasdorp nog maar twee punten te halen om de derde prijs zeker te stellen. Uiteindelijk beslisten Leiden en Dongen deze tweede wedstrijd in een gelijkspel, 6-6 en was de derde prijs voor Ieke Wiersma c.s. De strijd om de eerste plaats ging tussen Rotterdam 1 en Rotterdam 2. Het team Rotterdam 2 van Eric Buld, Achmad Martosoewondo en Henri Martosoewondo bleek even sterk als Rotterdam 1 van Richard Doornheim, Ronald Eefsting, Ratan Bhagola en Hans Doornheim te zijn. Na ‚‚n avond spelen werd de eindstand bepaald op 6-6. Dat beloofde veel spanning voor de tweede wedstrijd! Uiteindelijk was het team van Eric Buld c.s. in deze tweede wedstrijd met 8-4 toch wat sterker dan het team van Richard Doornheim c.s. en mochten Eric, Achmad en Henri op 13 april de eerste prijs in ontvangst nemen. Het eindklassement is als volgt: 1. Rotterdam 2 2. Rotterdam 1 3. Leiden 4. Dongen 5. Amsterdam 1 6. Amsterdam 2 7. Arnhem 8. Vught
Terug naar de inhoudsopgave

Dongens toernooi

Op zaterdag 29 maart vond het jaarlijks landelijk toernooi in Dongen plaats. De organiserende club stuurde ons onderstaand verslagje toe. Een zeer geslaagd toernooi in het Cambreurcollege. Richard Gooyers uit Amsterdam ging met de wisselbeker naar huis. De Dongense vereniging nam ook enkele Bekers voor haar rekening, in Poule B was het AD HUIBEN met de EERSTE PRIJS, in Poule C INGRID WELLING die de TWEEDE PRIJS, een mooie beker van LE-PRIX, mee naar huis nam. Het was een gezellige en drukke dag, zeker voor de organisatie en catering plus/minus 40 vrijwilligers,de 80 spelers hebben weer een leuk toernooi gehad. Nogmaals willen we de Directie v/h Cambreurcollege bedanken. De Fam. Verkooyen,Vermeer Vlees, Nettorama, Konmar, DE Velde bloemen. Wijnen Transport die het vervoer v/d tafels voor zijn rekening nam. Eric bedankt. Tot het volgend jaar, maar dan op een andere locatie UITSLAG POULE A 1 Richard Gooijers 2 Ieke Wiersma 3 Milton Lie Kwie UITSLAG POULE B 1 Ad Huijben 2 Wim van Tol 3 Miranda Jonker UITSLAG POULE C Jeroen Meijer Ingrid Welling Jeroen van de Weijde UITSLAG POULE D 1 Hamzah Bagjaji 2 Ineke Krahe 3 Reijer Dix
Terug naar de inhoudsopgave

Zuid-Holland toernooi

(door Helma van der Boom) FRAN€OIS VAN DE LAAR MAG WISSELBEKER ZUID-HOLLAND TOERNOOI HOUDEN Op 17 mei jl. vond voor de vijfde keer het Zuid-Holland toernooi, waar de showdowners uit Rotterdam, Leiden en Den Haag streden om de titel 'beste showdowner van Zuid-Holland', plaats. De Zuid-Hollandse verenigingen organiseren dit toernooi bij toerbeurt. Dit jaar was de organisatie in handen van 21-Up uit Rotterdam. Tot nu toe ging de wisselbeker altijd naar een speler uit Rotterdam. De Rotterdammers wilden dit uiteraard graag zo houden. Ook wilden velen wel eens een andere winnaar als Fran‡ois van de Laar, die de afgelopen twee jaar de beker heeft gewonnen Šn dit jaar voor Leiden uit kwam. DŠ ingredi‰nten voor een spannend toernooi en dat werd het dan ook! Om 10 uur opende Harm Eefsting het toernooi, waarna wedstrijdleider Peter van der Linde het wedstrijdschema en de poule-indeling bekend maakte. De 27 spelers waren ingedeeld in vijf poules van vijf of zes spelers. In de eerste ronde, de plaatsingsronde, speelden we 1-setters. Aan de hand van het resultaat in de eerste ronde werden de poules voor de tweede ronde ingedeeld. Na afloop van de tweede ronde moesten de nummers ‚‚n en twee van de twee hoogste poules, waarin de nummers één en twee uit de plaatsingsronde zaten, de halve finales en de finale spelen. Een mooi wedstrijdschema, volgens velen. De eerste ronde leverde een paar leuke verrassingen op. Erica Penders, Cindy Ventevogel en Anja van Beest wonnen van een paar hoofdklassespelers en stonden in de tweede ronde in de hoofdpoules. Voor de tweede ronde was meer tijd dan van tevoren was gepland en er werd besloten dat elke wedstrijd in twee sets zou worden gespeeld. De wedstrijden konden nu in gelijkspel eindigen. Na deze tweede ronde was het tijd voor de halve finales: Eric Buld tegen Richard Doornheim en Fran‡ois van de Laar tegen Sven van de Wege. Richard en Fran‡ois wonnen de halve finales en kwamen in de finale tegenover elkaar te staan. Voor beide spelers was de druk groot: Richard de regerend Nederlands Kampioen en Fran‡ois waagde zich in het hol van de leeuw door voor Leiden in Rotterdam te spelen. Fran‡ois won de eerste set. Richard liet dit niet op zich zitten en sloeg in de tweede set dubbel en dwars toe. Het stond nu ‚‚n-‚‚n in sets. Er was dus nog een derde set nodig. Fran‡ois kreeg al snel een grote voorsprong. Richard ging daarna serveren en maakte een groot deel van zijn achterstand goed. De laatste service was weer voor Fran‡ois en hij sloeg de bal bij Richard in het doel: 12-8! Het spel was gespeeld en de winnaar heet Fran‡ois van de Laar. Tegen 18:00 uur was de prijsuitreiking. Fran‡ois kreeg voor de derde keer de wisselbeker uitgereikt die hij nu definitief mag houden. De tweede plaats was voor Richard Doornheim. Sven van de Wege legde beslag op de derde plaats. Tenslotte bedankte Harm iedereen die het toernooi op welke wijze dan ook tot zo'n groot succes had gemaakt en was het tijd om op te ruimen en/of huiswaarts te keren.
Terug naar de inhoudsopgave

Onderhoud directeur

Op donderdag 5 juni vond in Amsterdam een bijeenkomst plaats. De heer Eric de Winter, directeur NebasNsg, had een gesprek met alle voorzitters/afgevaardigden van de verenigingen. Willem Gosens, accountmanager, was hierbij aanwezig. Wederom waren we te gast bij de ASSV, de welbekende centraal gelegen locatie op perron 2 van het centraal station. De directeur gaf een korte uiteenzetting van de huidige organisatie binnen de bond. De plaats van showdown en de reglementering en positie van de Technische Commissie kwamen aan bod. De directeur deelde mee dat er gesprekken gaande zijn met de Nederlandse Vereniging Blinden en Slechtzienden (NVBS). Activiteiten waar de sporter niets van zal merken. De directeur vond de heer Rob 't Hart bereid om tijdelijk het voorzitterschap van de nieuw te vormen TC op zich te nemen. Als neutrale persoon die buiten de showdownwereld afkomstig is, werd door de verenigingen instemmend gereageerd. De sfeer van de bijeenkomst liet een positieve wil zien om problemen het hoofd te bieden. Om verder te kunnen met onze sport, om perspectief te scheppen voor de toekomst. De nieuw te vormen TC is uitgesteld. Een vijftal mensen hebben zich gemeld om hun moedige schouders eronder te willen zetten. Een volgende bijeenkomst met de directeur is gepland op zaterdag 6 september a.s. Een vraag die nog altijd actueel blijft en vooral door ons allen beantwoord mag worden is: hoe nu verder? Voor zover onze herinneringen gaan is het voor de eerste keer dat de directeur een onderhoud met de verenigingen heeft. In elk geval geeft dat hoop voor een serieuzere aanpak en benadering van onze sport.
Terug naar de inhoudsopgave

FRIDA WETERINGS EN SVEN VAN DE WEGE WINNEN NK 2003

(door Helma van der Boom) Op 14 en 15 juni jl. waren in Den Bosch de Nederlandse Kampioenschappen showdown, georganiseerd door de Technische Commissie Showdown en het Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch. Aan het NK doen de 20 beste heren en 16 beste dames uit de competitie mee. De Technische Commissie en het Gehandicaptenplatform hebben veel werk verricht om het NK 2003 succesvol te laten verlopen. We speelden in een mooie school, het hotel lag op loopafstand van de school en het station. Bij binnenkomst op zaterdag kreeg iedereen een paar consumptiebonnen, een lunchbon, een rolletje pepermunt en een flesje spierolie. Om 10:30 uur opende Roos Kapteijns, bureaumanager van het Gehandicaptenplatform het toernooi en heette alle spelers, scheidsrechters, begeleiders, wedstrijdleiding, de familie Bastiaans (wedstrijdtafel), barpersoneel, vrijwilligers en overige belangstellenden, waar onder Krister Olenmo en Sven uit Zweden, van harte welkom. Vervolgens maakte wedstrijdleider Peter van der Linde de poule-indeling bekend. Bij de heren mocht reservespeler Marcel Zijlmans in actie komen. Bij de dames waren er geen uitvallers. De heren speelden in vier poules van vijf en de dames in vier poules van vier spelers. Tegen 11:00u. begon de eerste ronde. We speelden op acht tafels. Een deel van de tafels is onlangs opgeknapt. Wie nog niet op zo'n 'nieuwe' tafel had gespeeld, moest nog wel even wennen. Deze tafels zijn erg stroef en de randen zijn erg ruw. Halverwege de eerste ronde was het tijd voor het middageten. In de kantine waren tafels gedekt en voor iedereen waren er broodjes en een beker melk. De koppen soep en broodjes kroket die de cateringmedewerkers ronddeelden vielen ook erg goed in de smaak. 's Middags moest ik tegen Frieda Sloos spelen. We hebben onder leiding van Harm Eefsting twee drie-setters gespeeld. Eerst een oefenpartij, zodat een fotograaf van het Brabants Dagblad ons vanaf alle kanten op de foto kon zetten voor een artikel over showdown. Daarna hebben we de offici‰le wedstrijd, die Frieda won, gespeeld. Na afloop van de eerste ronde maakte Peter bekend wie in de tweede ronde naar de hoogste poules gingen en werden de poules opnieuw ingedeeld. Bij de heren gingen de nummers één en twee en de beste twee nummers drie uit de eerste ronde door (10 spelers). Bij de dames gingen de nummers één en twee (8 speelsters) door naar de twee eerste poules van de tweede ronde. Tot mijn grote vreugde behoorde ik met twee overwinningen in de eerste ronde ook tot de beste acht dames. Voor zover mijn allereerste NK ooit stuk had kunnen gaan, kon het nu zeker niet meer stuk!! We sloten deze eerste speeldag af met een aantal wedstrijden uit de tweede ronde. 's Avonds kregen we soep en vervolgens een schnitzel met gebakken aardappels en vier verschillende soorten groente. Het toetje was vruchtenyoghurt. Tijdens het diner zorgde iemand van de band 'Op glad ijs' die 's avonds voor ons optrad voor een muzikale noot. Na het eten was het de hoogste tijd voor het feest! Het was gezellig, er werd gedanst en tegen 24:00u. was iedereen die bleef overnachten moe maar voldaan in het hotel. De tweede dag begon Roos Kapteijns het toernooi met een trieste mededeling: Frieda Sloos had zich wegens persoonlijke omstandigheden teruggetrokken. Voor de overige spelers was er weinig tijd om hierbij stil te staan; er stonden nog veel wedstrijden uit de tweede ronde op het programma. 's Middags was de derde ronde, de plaatsingsronde. Iedereen, m.u.v. de halve finalisten, moest nog ‚‚n keer spelen. De wedstrijdleiding had bepaald dat de halve finales tegelijkertijd werden gespeeld en dat er dan geen andere wedstrijden waren, zodat ook de andere spelers de halve finales konden volgen. In de halve finales trokken Sven van de Wege en Jack van Oosterhout tegen Milton Lie Kwie en Richard Gooyers aan het langste eind. Ieke Wiersma en Frida Weterings waren sterker dan Danique van der Kaay en Marianne Schalken. In de wedstrijden om de derde en vierde plaatsen wonnen Richard Gooyers (5-11, 12-9, 11-7) en Danique van der Kaay (14-11, 13-11) onder grote publieke belangstelling van Milton Lie Kwie en Marianne Schalken. De één na laatste wedstrijd was de finale tussen Ieke Wiersma en Frida Weterings. Na een nederlaag tegen Ieke in de tweede ronde nam Frida nu keihard revanche. In een tweesetter (11-2, 12-8) werd Frida voor de tweede keer sinds 1999 Nederlands Kampioene. In de andere finale zou Jack voor het eerst in de historie van de NK in de huidige vorm voor de tweede keer Nederlands kampioen kunnen worden. Maar de 16-jarigeSven wilde de wisselbeker ook wel winnen. De eerste set (12-7) was voor Sven. Jack kwam in de tweede set met (11-8) terug. Alles hing nu af van de derde set. Sven won deze set met (11-5) en mocht bij de prijsuitreiking op de hoogste trede van het erepodium gaan staan. Voor de prijsuitreiking was een heus erepodium gemaakt. I.p.v. bekers reikte de Bossche wethouder van o.a. sport mevrouw E.J.M. de Jonge aan de prijswinnaars beeldjes van Zoete Lieve Gerritje (een persoon uit de Bossche geschiedenis) uit. Behalve het grootste beeldje kregen Frida en Sven ook de wisselbeker. Ze hadden de handen meer dan vol toen het Wilhelmus werd gespeeld. De scheidsrechters, wedstrijdleiding, barpersoneel en personen van de wedstrijdtafel kregen als dank voor al hun werk eveneens uit handen van Roos Kapteijns en wethouder De Jonge een beeldje van Zoete Lieve Gerritje. Na alle mooie woorden, bedankjes en de prijsuitreiking zat dit NK er op. Voor alle spelers was er als herinnering aan dit NK een key-cord. Terwijl bijna iedereen nu moe maar voldaan huiswaarts keerde, toog de opruimploeg aan de slag om de school netjes achter te kunnen laten. Vanaf deze plaats wil ik iedereen die het toernooi op welke manier dan ook mogelijk heeft gemaakt hiervoor hartelijk danken! Het was perfect! Eindklassementen NK 2003: Dames 1. Frida Weterings 2. Ieke Wiersma 3. Danique van der Kaay 4. Marianne Schalken 5. Miranda Jonker 6. Helma van der Boom 7. Joyce Bakker 8. Inge Dix 9. Jeanne van Hees 10. Annelies Kruijff 11. Marianne Dingemans 12. Ellen van Gils 13. Erica Penders 14. Joke Jansen 15. Trea Abma Heren: 1. Sven van de Wege 2. Jack van Oosterhout 3. Richard Gooijers 3. Danique van der Kaay 4. Milton Lie Kwie 4. Marianne Schalken 5. Eric Buld 6. Richard Doornheim 7. Leon van der Kaay 8. Bart Rozeboom 9. Edwin Ventevogel 10. Ronald Eefsting 11. Fran‡ois van de Laar 12. Nico Grollé 13. Stefan Verhees 14. Ratan Bhagola 15. Sander Eefsting 16. Marcel Zijlmans 17. Henk Abma 18. Wim van Tol 19. Jochem van Hees 20. Antoon Verhoeven
Terug naar de inhoudsopgave

Digitale snelweg

Onder leiding van Leon van der Kaay timmert de showdown vereniging Tilburg flink aan de digitale snelweg. Er staat onder meer veel informatie over het Kruikentoernooi. De aanmelding voor dit toernooi kan online gebeuren. Zelfs uitslagen van wedstrijden en deelnemers van voorgaande toernooien zijn terug te vinden. Een bezoekje aan deze website is zeker de moeite waard. Het adres is: www.showdowntilburg.nl
Terug naar de inhoudsopgave

Internationaal toernooi Zweden

(door Helma van der Boom en Miriam van de Ven) HANINGE OPEN - ALMŹSA CUP 2003 Van 29 mei t/m 1 juni jl. vond in Zweden voor de derde keer een internationaal showdowntoernooi plaats. Voor sommigen was het al een traditie, voor velen was het de eerste keer om in de hemelvaartsvakantie in Zweden te gaan showdownen, maar voor iedereen gold: we hadden er veel zin in! Om 11 uur was de hele groep, bestaande uit twintig spelers, zes scheidsrechters, twee begeleiders en Zdenek Barlok (Tsjechi‰, studeert Nederlands in Antwerpen), op Schiphol. Om 14:00 uur mochten we onze stoelen in het vliegtuig op gaan zoeken en om 14:30 uur vertrok het vliegtuig. Na een voorspoedige reis kwamen we rond 16:00 uur aan in Stockholm. Op het vliegveld kwamen we de Tsjechische spelers, waaronder de nummers twee, drie en vijf van het vorig jaar gehouden EK tegen. Dat beloofde wat voor het herentoernooi! Vervolgens zijn we in de bus naar de plaats van bestemming gestapt, waar we een uurtje later aankwamen. Net als vorig jaar werd het toernooi gehouden in een conferentieoord van de Zweedse blindenorganisatie helemaal in de middle of nowhere direct aan de Oostzee. Alles wordt er in braille (helaas alleen in het Zweeds) aangegeven. Overal op het terrein staan kastjes met geluidjes waarmee je je kunt ori‰nteren. Verder is er een zwembad en er zijn meerdere sauna's. Om 19:30 uur was het diner en gaf toernooileider Krister de laatste informatie over het toernooi. Na het diner ging iedereen zijn eigen gang zoals zwemmen of alvast even een paar oefensetjes spelen op de Zweedse tafels. Op vrijdag was het ontbijt al om 8:00 uur, want om 9:00 uur begon het toernooi waaraan naast Zweden, Nederlanders en Tsjechen ook Fransen en een Finse aan deelnamen. In totaal deden achtentwintig heren, verdeeld over vier poules van elk zeven spelers en dertien dames verdeeld over een poule van zeven en een poule van zes speelsters mee. Elke wedstrijd ging om twee gewonnen sets. Vandaag bleek ineens dat er zeven Nederlandse scheidsrechters waren. Jeroen Schalken, die de scheidsrechtersopleidingen verzorgt, was woensdag al naar Zweden gekomen om aan enkele aspirant-scheidsrechters uit Zweden en Finland de fijne kneepjes van het vak uit te leggen. Terwijl wij onderweg naar Zweden waren, heeft Jeroen zijn cursisten op het theorie-examen laten zweten. Tijdens ons toernooi deden de scheidsrechters-in-sp‚ het praktijkgedeelte van de scheidsrechtersopleiding. Om 13:00 uur hadden we lunchpauze. Spelen maakt hongerig en de borden waren snel leeg. 's Middags werd er van 14:00 tot 19:00 uur gespeeld. Tijdens het diner werden de uitslagen bekendgemaakt. 's Avonds gingen velen zwemmen en daarna werd het gezellig aan de bar. Verschillen in nationaliteiten vielen weg en de gitaar ging van had tot hand. Zaterdag was een spannende dag want 's middags stonden de finales op het programma. 's Ochtends werd bepaald wie de finales mochten spelen. Hiervoor was een knock-out-systeem opgezet. Naar aanleiding van de resultaten van vrijdag werd bepaald wie tegen wie moest spelen. Wie verloor, hoefde de rest van de dag niet meer te spelen. De winnaar moest tegen de winnaar van een andere wedstrijd, enzovoorts tot er bij zowel de dames als bij de heren vier spelers overbleven: de finalisten! In de halve finales beet Anja van Beest de spits af tegen de Tsjechische Helena Kivakova. Daarna speelde Ieke Wiersma tegen Inge Dix. Beide halve finales waren erg spannend. Pas na lange, loodzware drie-setters trokken Helena en Ieke aan het langste eind. Anja en Inge hadden zich niet zomaar gewonnen gegeven! De finale tussen Helena en Ieke werd wederom een zware drie-setter. Helena won de eerste set met 12-8. In de tweede set kwam Ieke terug en won met 11-6. Ieke besliste ook de derde set met 13-11 en ging met 2000 Zweedse Kronen naar huis. Helena won 1000 Kronen. Inge legde beslag op de derde plaats, 500 Kronen. Bij de heren waren de halve finales en finale Nederlandse onderonsjes. In de halve finales speelde Fran‡ois van de Laar tegen Eric Buld en Jack van Oosterhout speelde tegen Richard Gooyers. Fran‡ois en Richard bleken de besten en kwamen in de finale tegenover elkaar te staan. Ieder won een set en er moest een derde set worden gespeeld. Bij een stand van 9-9 sloeg Richard de bal zo hard bij Fran‡ois in het doel dat de bal er net zo hard weer uit vloog, maar scheidsrechter Jeroen Schalken had de bal wel in het doel zien gaan en floot af. Richard won met een eindstand van 8-11,11-4 en 11-9 en nam de 2000 Kronen mee naar huis. Fran‡ois heeft 1000 Kronen gewonnen. De derde plaats, goed voor 500 Kronen, was voor Eric Buld. Na het avondeten was de prijsuitreiking met toespraken van organisatoren en winnaars en werd het toernooi afgesloten. Ieke en Richard kregen behalve de gewonnen 2000 Zweedse Kronen ook een uitnodiging voor het toernooi van volgend jaar. Anja van Beest, de jongste deelneemster, ontving voor haar uitstekende prestatie ook 1000 Kronen en een uitnodiging voor het toernooi van volgend jaar. Iedereen kreeg als herinnering aan het toernooi een t-shirt en een cd van Krister waarna het feest dat tot in de late uurtjes doorging, losbarstte. Zondag. De dag van vertrek was aangebroken. Na drie avonden/nachten feesten zat bijna iedereen met kleine oogjes wat stilletjes aan het ontbijt. Om half 11 vertrokken we met de bus naar het vliegveld. Om 15:15 uur vertrok ons vliegtuig weer naar Amsterdam waar we rond 17:00 uur aankwamen waarna ieder huiswaarts toog. We hopen dat iedereen terug kan kijken op een geslaagd weekend. Wij in ieder geval wel!
Terug naar de inhoudsopgave

Om te noteren

5 en 6 juli 24 uurs marathon Vught 17 tot 20 juli Internationaal toernooi Krnov (Tsjechi‰) 24 augustus sportement Chaam 13 september Kruikentoernooi 21 september landelijke competitie 12 oktober landelijke competitie 16 november landelijke competitie 14 december landelijke competitie 18 januari 2004 landelijke competitie 15 februari 2004 landelijke competitie 14 maart 2004 landelijke competitie 18 april 2004 landelijke competitie Kopij voor de volgende nieuwsbrif kuntu tot uiterlijk 27 september 2003 opsturen. Tot de volgende nieuwsbrief.
Terug naar de inhoudsopgave

colofoon

Deze nieuwsbrief is een product van de TC Showdown van de NEBAS en komt uit in braille, grootletterdruk, in gesproken vorm en in zwartdruk. De aangepaste leesvormen worden verzorgd door de CBB Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden te Ermelo, telefoon 0341 565477. Op verzoek kan de nieuwsbrief als e-mail ontvangen worden. Voor abonnementen, adreswijzigingen en overige informatie kunt u contact opnemen met de redactie. Redactie: Milton Liekwie Helma van der Boom Met medewerking van: Koos Rijneveen en Paul Lie Kwie Redactieadres: Sweelincklaan 310 5012 BB Tilburg E-mail:
Terug naar de inhoudsopgave

Uitslag Landelijke competitie

HOOFDKLASSE 1. Jack van Oosterhout 2. Sven van de Wege 3. Milton Lie Kwie 4. Francois van der Laar 5. Richard Gooijers 6. Richard Doornheim 7. Edwin Ventevogel 8. Eric Buld 9. Ieke Wiersma 10. Leon van der Kaay 11. Sander Eefsting 12. Ratan Bhagola 13. Nico Groll‚ 14. Ronald Eefsting 15. Wim van Tol 16. Annelies Kruijff 17. Niels Mutsaers 18. Marianne Schalken 19. Danique van der Kaay 20. Henry Martosoewondo EERSTE KLASSE 1. Paul Lie Kwie 2. Gerard den Otter 3. Frida Weterings 4. Antoon Verhoeven 5. Miranda Jonker 6. Frieda Sloos 7. Bart Rozenboom 8. Jochem van Hees 9. Henk Abma 10. Joyce Bakker 11. Stefan Verhees 12. Joke Jansen 13. Inge Dix 14. Marianne De Jong 15. Jeanne van Hees 16. Ellen van Gils 17. Helma van der Boom 18. Reyer Dix 19. Erica Penders 20. Wim Vinju TWEEDE KLASSE 1. Marcel Zijlmans 2. Marcel van der Broek 3. Alie Waasdorp 4. Adrie van Rooijen 5. Ron Dingemans 6. Leo Dijkkamp 7. Toon Pijnenburg 8. Trea Abma 9. Anja Weel 10. Anja van Beest 11. Dani‰lle Prins 12. Yvonne Koorstra 13. Wil Koek 14. Frank Wolkers 15. Will van Coenen 16. Ans Rijneveen 17. Koos Rijneveen 18. Wolter Kramer 19. Achmed Martosoewondo 20. Cindy Ventevogel DERDE KLASSE 1. Monique van Beest 2. Marianne van Steen 3. Adriaan Vugts 4. Jeroen van der Weyde 5. Jan Meijer 6. Ricardo Hermsen 7. Eric van Aspert 8. Servaas Dirkx 9. Lindy Mutsaers 10. Silvia Vinju 11. Ko Drenth 12. Frans van Steen 13. Bob Scholten 14. Annemarie Luyten 15. Piet de Beer 16. Paul van Buuren 17. Phil van Dijk 18. Cees Ammerlaan
Terug naar de inhoudsopgave

Terug naar het Nieuwsbrieven overzicht