Terug naar het Nieuwsbrieven overzicht

Showdown nieuwsbrief Nummer 42 Oktober 2002

Inhoudsopgave

Beste mensen,

Zoals velen al weten is er alle reden tot bezorgdheid bij de ontwikkeling van onze sport. Een sombere aanhef, zult u ongetwijfeld zeggen. Maar desondanks is er een enorme mijlpaal bereikt: de eerste Europese Kampioenschappen! Deze werden afgelopen augustus in Tsjechië‰ gehouden. We zijn zeer trots dat Jack van Oosterhout de eer opstreek en de gouden plak mee naar huis nam. Alsnog onze welgemeende felicitaties Jack! Met de E.K. is een belangrijke stap gezet in ons streven naar een volwaardige sport. Een sport die perspectief biedt, die meer inhoud en status uitstraalt. Tegelijkertijd werden we geconfronteerd met het classificatiesysteem van de IBSA (International Blind Sports Association). Dit systeem maakt een indeling van visueel gehandicapten in respectievelijk B1, B2 en B3. De volledig blinden horen bij B1. B2 staat voor zeer slechtzienden tot een zicht van 2/60, en degenen die een zicht hebben tot 6/60 horen bij de B3. Iedereen die hier buiten valt is uitgesloten voor deelname. We constateerden dat de sterke groei van de afgelopen jaren, sterk aan het afvlakken is. De sport heeft een nieuwe impuls nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen. Problemen en knelpunten zijn niet of onvoldoende aangepakt. Er is vaker gewaarschuwd dat ons eigen succes ons noodlottig kon worden, mits de nodige maatregelen getroffen worden. De stijgende lijn die stond voor de groei, is omgebogen naar een horizontale. Het is alle hens aan dek om de horizontale lijn niet in een dalende lijn te laten vervallen.
Terug naar de inhoudsopgave

NSGK

Al meer dan 50 jaar komt de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) op voor kinderen die met een handicap minder mogelijkheden hebben dan hun leeftijdsgenoten. Voor hen is het vaak moeilijk om een volwaardige plaats in deze samenleving te veroveren. Daarom ontwikkelt en ondersteunt de NSGK initiatieven die gericht zijn op onder meer wonen, werken, vakantie en nieuwe media. De NSGK begeleidt bijvoorbeeld jongeren met een handicap bij hun stages en sollicitaties, op weg naar een passende baan. Ook steunt de stichting een groot aantal vakantieprojecten voor gezinnen met een gehandicapt kind. En er zijn nog vele andere projecten, zoals aangepaste computers, speciale sportlessen, speeltuinen , betere onderwijsmethodes, kleinschalige woonvormen, etcetera. Alles om kinderen en jongeren te helpen om hun handicap te overwinnen en een volwaardig leven te leiden. Voor de uitvoer van haar werkzaamheden is de NSGK afhankelijk van giften. De NSGK heeft als een van de eerste organisaties in Nederland het keurmerk ontvangen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dit keurmerk staat garant voor een betrouwbare en verantwoorde wijze van fondsenwerving.
Terug naar de inhoudsopgave

Kruikentoernooi 2002

Op 7 en 8 september jl. heeft het tiende Kruikentoernooi plaats gevonden. De vereniging Tilburg had hiervoor alles uit de kast gehaald om dit heuglijk feit te vieren met de organisatie van een tweedaags toernooi. Er was een degelijke voorbereiding en onderzoek hieraan vooraf gegaan. De organisatie is bijzondere dank verschuldigd aan de Mytylschool Tilburg die haar volledige medewerking verleende. De heer Piet Simons stond de organisatie bij met advies en waar nodig met spierkracht. Voor dit jubileumtoernooi werd de organisatie ook van advies gediend door Renata de Jong en Natascha Bruers, rayonmedewerkers Noord-Brabant van de NebasNsg. Een aantal vrijwilligers van Rotterdam en Samen Sterk hebben samen met de eigen clubgetrouwen, de Tilburgse club een enorme dienst bewezen evenals twee echtparen uit Kaatsheuvel. De fantastische accommodatie van de Mytylschool Tilburg liet het toe om op 14 tafels te spelen. De enorme inzet van 22 scheidsrechters samen met een vlot lopende wedstrijdsecretariaat, maakten het mogelijk om maar liefst 328 wedstrijden af te werken. De opening van dit bijzonder toernooi werd op zeer creatieve en ludieke wijze verricht door Piet Simons van de Mytylschool Tilburg. Een bijzonderheid was de deelname van drie spelers en een scheidsrechter uit Zweden. Er werd een feestavond georganiseerd in de vorm van een bonte avond. Diverse deelnemers aan het toernooi hebben een schitterende bijdrage hieraan geleverd. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Hank Boomgaard Trio, die de dansvloer wel vol kreeg. De feestavond werd begonnen met een warme maaltijd die zich heel goed liet smaken. Tijdens de feestavond werd de kersverse Europees Kampioen, Jack van Oosterhout, door de Technische Commissie gehuldigd, bijgestaan door Natascha Bruers. Voor de prijzen en de afsluiting was uitgenodigd de heer Willem Goossens, accountmanager van de NebasNsg. Mede onder het toeziend oog van Natascha Bruers overhandigde hij de poedelprijs aan Riet Brusselaars en de aanmoedigingsprijs aan Phil van Dijk. De Rotterdammers leverden een opvallende prestatie door het winnen van de eerste prijs in de bovenste drie klassen. De Amsterdammers deden dat in de klassen D en E. Een aardigheidje is dat de prijswinnaars in klasse E allen van dezelfde club waren. Een bijzondere pluim voor de jeugd die de finale van klasse A uitmaakte. Een leuke wetenswaardigheid is dat 15 procent van de spelers onder de 18 jaar was. De jongste deelnemer was 12 en de oudste 75 jaar! De nummers 1 ontvingen naast een fraaie beker de befaamde ambachtelijk gebakken kruik. Prijswinnaars Klasse A: Sven van de Wege, 2. Niels Mutsaers, 3. Jack van Oosterhout Klasse B: 1. Edwin Ventevogel, 2. Ahmed Bagjaji, 3. Jonnie Brinley Klasse C: 1. Marto Martosoewondo, 2. Jochem van Hees, 3. Ratan Baghola Klasse D: 1. Bart Rozeboom, 2. Reyer Dix, 3. Cindy Ventevogel Klasse E: 1. Ineke Krahe, 2. Frank Wolkers, 3. Yvonne Koorstra De reacties die de organisatie ontving waren zeer lovend en allen positief. Van een tien met een griffel tot voor herhaling vatbaar. Een deelneemster ervaarde het als een weekend van haar leven! De aangeschreven fondsen waren het toernooi goed gezind en met name het Oogfonds Nederland stak de organisatie een riem onder het hart om ook gelijk aan het volgend toernooi te denken. Welkome bijdragen kwamen van de Nationale Stichting voor het Gehandicapte Kind en de Fundatie 'Van den Santheuvel Sobbe' Een bijzondere dank gaat ook uit naar de vereniging Dongen voor het beschikbaar stellen en voor het halen en brengen van hun vier tafels. De werkgemeenschap BLIZO in Vught is ook dank verschuldigd voor hun medewerking. Kortom, de organisatie dankt vrijwilligers en deelnemers en een ieder die hebben bijgedragen aan het succes van het jubileumtoernooi.
Terug naar de inhoudsopgave

Nieuwe spelregels

(door Jeroen Schalken) In mei 2002 is er weer een IBSA vergadering geweest waarin de internationale spelregels voor de komende 4 jaar zijn afgesproken. Tijdens het EK 2002 is er op het punt van de batjes een beslissing genomen, omdat de afspraken uit mei door Tsjechië‰ en Nederland anders werden uitgelegd. Op verzoek van de verenigingen hier een overzicht van de veranderingen. In samenspraak tussen de TC (Technische Commissie), de SC (Scheidsrechterscommissie) en de wedstrijdleiding is er besloten om de nieuwe regels met ingang van het seizoen 2002-2003 bij de competitie in te voeren. Dit kan gebeuren omdat de veranderingen zeer minimaal zijn. Wel is er besloten om de aanpassingen aan de batjes en tafels uit te stellen en daar de gezamenlijk verenigingen een beslissing over te laten nemen. De beslissing is inmiddels genomen: * De tafels dienen te worden aangepast voor het seizoen (2003-2004). Dit geldt voor de tafels die tijdens de competitie en de teamcompetitie worden gebruikt. * De aangepaste batjes worden verplicht voor het NK van 2003, mits ze op tijd beschikbaar zijn. Hierna zijn ze voor de hoofd- en eerste klasse verplicht. Voor alle spelers zullen de nieuwe batjes verplicht zijn in het seizoen 2005-2006. Zo snel er officiële tekeningen van de batjes zijn zullen deze aan de verenigingen ter beschikking worden gesteld. Tijdens de competitie zal de mogelijkheid worden geschapen om batjes te testen / na te meten. De belangrijkste veranderingen in de spelregels (1998 vs 2002) Ik verwacht dat de veranderingen geen grote inpact hebben op het Nederlandse spel. 2.6 bij het verlopen van de speeltijd wint niet meer de speler die als eerste scoort, maar de speler die voorstaat na een even aantal services Als een game voortduurt tot aan het einde van de speeltijd, zal de speler die op dat moment v¢¢r staat, tot winnaar worden uitgeroepen. Indien de stand gelijk is bij het verstrijken van de speeltijd, zal er opnieuw getost worden. Nadat beide spelers geserveerd hebben (een gelijk aantal services hebben gehad) wint de speler die voorstaat. (ga door met serveren totdat een van beide spelers voorstaat) 4.7 LET OP: voor het vastzetten geldt voor de nieuwe regels dat het maar 2 seconden mag duren voordat er verder wordt gespeeld ipv 3 seconden Er wordt een (1) punt toegekend aan de tegenstander van de speler die de bal vastzet en stopt en niet binnen twee (2) seconden doorgaat met spelen. 5.3 De winnaar van de tos mag kiezen wie er begint. De kant kiezen is geen regel meer. Voor de duidelijkheid: voor de derde set wordt niet opnieuw getost. Voor de aanvang van de match zal de scheidrechter tossen (opgooien van een munt). De spelers wordt gevraagd kop of munt te kiezen. De speler die juist gokt mag kiezen wie er begint met serveren. 9.5 ipv diskwalificatie is de hardste straf nu het verliezen van de game met 11-0 In het geval van zeer ernstig wangedrag (bijv. het gooien met bal of bat), kan de scheidsrechter overgaan tot onmiddellijke diskwalificatie van de overtredende speler (dus zonder waarschuwing). De overtredende speler verliest de game met 11-0. Het batje Het batje is een verhaal op zicht. In mei zijn er goede afspraken gemaakt over het batje, tenminste dat dachten wij (Gerard, Erik en Jeroen). Onze batjes zouden goed blijven en er zou later verder over gepraat worden. Echter de Tsjechen waren het hier niet mee eens, met namen Pata, die nu voorzitter is van de IBSA Showdown Committee (de opvolger van Patrick York). Bij het EK werd het dus weer in de committee besproken. En echt, Gerard heeft er alles uit gehaald wat er uit te halen valt. Maar als de keuze is of meegaan met een matig ontwerp, meegaan met een totaal slecht ontwerp, of internationaal showdown de rug toe keren, heeft Nederland (Gerard) toch weer moeten toegeven en het plan van de zweden is overgenomen. Let op dit is nog niet op papier bevestigd, maar alleen mondeling afgesproken. Dit zal inhouden dat bijna alle Nederlandse batjes internationaal zullen worden afgekeurd. Wat heeft Nederland wel gewonnen: * afrondingen van het batje niet verplicht * maximum lengte batje 38 cm (ipv 36 van de Tsjechen) De tafel * geen overhang van de contactplank buiten de tafel, de voelbare grenslijn rond de goal op 40 (ipv 44) centimeter * Definitie doelgat is algemener geworden (we blijven deze natuurlijk op dezelfde manier toepassen) * Bouwtekeningen zijn verdwenen uit de regels Als je meer details wilt weten, of uitleg over bepaalde regels, kan je het beste eerst contact opnemen met een scheidsrechter van je eigen vereniging. Je kan natuurlijk ook de SC (Hans, Rob of Jeroen) om uitleg vragen. De nieuwe spelregels zijn in de vorm van de showdown map verkrijgbaar bij de NEBAS. Een elektronische versie kan per e-mail bij Jeroen worden aangevraagd. Groeten en veel speelplezier, Jeroen Schalken (voorzitter Scheidsrechterscommissie)
Terug naar de inhoudsopgave

Nationale Competitie 2002-2003

Op 22 september jl. ging de Nationale Competitie van start in het welbekende activiteitencentrum aan de Karmijnstraat 5 in Tilburg. De nieuwe opzet van de competitie bracht al vanaf het eerste fluitsignaal alle spanning in de tent. Een nieuwe opzet die geheel past in het streven naar een volwaardiger sport. De indeling van de diverse klassen werd namelijk bepaald door de eindrangschikking van het afgelopen seizoen. Minder leuk is dat de catering Pannen en Potten hebben aangegeven dat dit hun laatste jaar wordt. Het lossen en laden van de competitietafels blijft een enorme aanslag doen op de fysieke menskracht. Het stapelen en het vervoer van de tafels hebben hun levensduur aanzienlijk verkort. De staat waarin de tafels verkeren is op z'n zachtst gezegd zeer slecht. Voor een optimale sportbeoefening zeker geen goede zaak. Verenigingenoverleg Op zaterdag 5 oktober is in Amsterdam een spoedoverleg geweest waar op een vereniging na alle clubs aanwezig waren. Een tamelijk vol agenda die het overleg bijna een uur deed uitlopen. Er werd gesproken over de nijpende problemen waar we met z'n allen tegenaan lopen. Een algemene constatering is dat de groei aan het afvlakken is en de vrees is dat de stijgende lijn kan omslaan naar een dalende tendens. Serieuze reden voor bezorgdheid. Er heeft zich nog geen kandidaat gemeld voor de organisatie van het Nederlands Kampioenschap 2003. De gastvrouwen van de Nationale Competitie die al 7 jaar plaats vinden aan de Karmijnstraat in Tilburg, hebben aangegeven dat ze tot het eind van dit seizoen beschikbaar zijn. Bovendien kan de Karmijnstraat het aantal spelers al geruime tijd niet meer aan. De competitietafels hebben enorm geleden door het transport en de wijze van opslag, dat ze haast onbespeelbaar zijn geworden. Om enkele nijpende zaken te noemen. De Technische Commissie is onderbezet door het wegvallen van Eric Buld en Mieke Overbeeke. Leo Dijkkamp, voorzitter ad interim, maakte enkele profielschetsen bekend voor de bemensing van de Commissie. Het volgend overleg is gepland op 22 maart 2003. Hopelijk kunnen we een vrolijker artikel publiceren.
Terug naar de inhoudsopgave

Notitie Tilburg

Op de brandende vraag: hoe nu verder, heeft de vereniging Tilburg een notitie geschreven als bijdrage aan de discussie. Hierin staat een kort historisch overzicht vanaf het prille begin in 1980 tot 2002. Met name de afgelopen tien jaar is in kaart gebracht waar een aantal opmerkelijke conclusies uit kwamen. De club streeft naar serieuze sportbeoefening waar het sociaal aspect aan ondergeschikt is. Het plezier dat aan de sport beleefd wordt is natuurlijk de eerste motivatie. De club kent zowel wedstrijd- als recreatiesporters. Veertig procent van de spelersgroep bestaat uit zienden. Een andere belangrijke motivatie voor met name de wedstrijdsporters is dat er perspectief geboden wordt. Door training kan het spelniveau verbeterd worden. De club heeft thans enkele jaren een positieve ervaring met het actief meedoen van zienden. Het spelersaantal is toegenomen, de gemiddelde leeftijd is sterk omlaag gegaan en er is een verbeterde wedstrijdcultuur ontstaan. Status, imagoverbetering en integratie worden buiten beschouwing gelaten. Zouden we het IBSA classificatiesysteem hanteren dan valt voor zeventig procent van de spelers het perspectief en daarmee de motivatie weg om met showdown verder te gaan. Gezien de onveranderde visie van externe organisaties die zich bezig houden met de doelgroep, is het niet te verwachten dat er noemenswaardige aantallen sporters bij zullen komen. De tijd tikt door en brengt vergrijzing mee. Wie brengt een nieuwe impuls voor de sport mee die de toekomst nog kleur en hoop kan geven? De club zal in ieder geval haar beleid drastisch moeten aanpassen om in de pas te blijven lopen. De notitie is per e-mail op te vragen op of bij de redactie.
Terug naar de inhoudsopgave

Europese kampioenschap

De eerste Europese Kampioenschappen die afgelopen augustus in Krnov (Tsjechië‰) werden gehouden betekende een enorme mijlpaal voor onze sport. Onze complimenten aan de Tsjechen dat ze het voor mekaar hebben gekregen. Krnov ligt niet naast de deur maar voor ons geen onbekend terrein. Van tevoren was bekend dat het een energievretende reis zou worden naar Krnov. Maar het werd veel erger. De wateroverlast veroorzaakte een gigantische vertraging. Naast Tsjechië en Nederland deden mee Zweden, Denemarken, Slowakije en Estland. We volstaan met de resultaten van onze deelnemers. Bij de dames: 1. Sofia Naestrom, de Zweedse die 2 jaar geleden in Amsterdam in de finale stond. 2. Marcela Vavrinova (Tsjechi‰) 3. Kvetoslava Trneckova (Tsjechi‰) 6. Ieke Wiersma 7. Annelies Kruyff 8. Toos Koper Bij de heren: 1. Jack van Oosterhout 2. Jaromir Vospel van het tweede Tsjechisch team 3. Lusbos Zajic van het eerste Tsjechisch team 4. Pascal Wirken 7. Sven van de Wege 8. Richard Doornheim 10. Sander Eefsting 12. Francois van der Laar
Terug naar de inhoudsopgave

Suriname

Op 9 augustus jl. heeft de Nationale Stichting Blindenzorg Suriname (NSBS) showdown spelmateriaal in ontvangst genomen. In onze vorige nieuwsbrief hadden we al een artikeltje gewijd aan dit project. Een project waar Eric Buld en Joyce Bakker de hoofdrol speelden. Milton Lie Kwie die (per toeval) ter plekke was, hielp met het uitpakken en opzetten van de tafel. Hij verzorgde gelijk enige basisinstructies en adviseerde de belanghebbenden over het gebruik, opslag enz van het materiaal. Mariska Hofwijk, directrice, dankt een ieder die aan het project hebben mee gewerkt. De blinden en slechtzienden zijn enorm blij met deze gift en hebben al te kennen gegeven dat de tafel een permanente plaats zal krijgen. Ze hopen ooit een sportief treffen mee te maken tussen Suriname en hun voormalig moederland.
Terug naar de inhoudsopgave

Nieuwe tafel

We vernamen dat op 19 september jl. een Frans busje in Rotterdam is gesignaleerd. Het waren enkele heren uit Parijs die een nieuwe showdowntafel ophaalden. Naar verluid gaat het uitstekend met het showdown in de Franse hoofdstad. De nieuwe tafel zal op een gymnasium komen te staan waar er gezonde belangstelling voor de sport bestaat. Boze Fransen Van onze correspondent in Parijs hebben we te horen gekregen dat de Fransen niet te spreken zijn over de organisatie van de Europese Kampioenschappen in Krnov (Tsjechië‰) van afgelopen augustus. Ze hadden dolgraag mee willen doen maar beklaagden zich over de gebrekkige informatievoorziening door de Tsjechen. Daarnaast vonden ze de voorbereidingstijd veel te krap vooral in verband met fondswerving. Tenslotte zijn ze van mening dat een toernooi van zulk kaliber op een beter bereikbare locatie moet plaats vinden. Wat ons betreft hebben de Fransen een aantal stevige argumenten waarmee in de toekomst absoluut rekening gehouden moet worden.
Terug naar de inhoudsopgave

Om te noteren

20 Oktober Nationale Competitie 17 november Nationale Competitie 15 december Nationale Competitie 19 januari Nationale Competitie 16 februari Nationale Competitie 16 maart Nationale Competitie 22 maart Verenigingenoverleg 29 maart Toernooi Dongen 13 april Nationale Competitie, afsluiting 29-1 mei/juni Hanige-open Stockholm Zweden Tot de volgende nieuwsbrief.
Terug naar de inhoudsopgave

colofoon

Deze nieuwsbrief is een product van de TC Showdown van de NebasNsg en komt uit in braille, grootletterdruk, in gesproken vorm en in zwartdruk. De aangepaste leesvormen worden verzorgd door de CBB Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden te Ermelo, telefoon 0341 565477. Op verzoek kan de nieuwsbrief als e-mail ontvangen worden. Voor abonnementen, adreswijzigingen en overige informatie kunt u contact opnemen met de redactie. Redactie: Milton Liekwie Met medewerking van: Koos Rijneveen en Paul Lie Kwie Redactieadres: Sweelincklaan 310 5012 BB Tilburg
Terug naar de inhoudsopgave

Terug naar het Nieuwsbrieven overzicht