Terug naar het Nieuwsbrieven overzicht

Nieuwsbrief nummer 37 Juli 2001

Inhoudsopgave

Beste mensen,

Met het sportseizoen 2000-2001 hebben we een schitterende start gemaakt in deze nieuwe eeuw. Het was een zeer intensief en actief jaar. Naast de bekende jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de landelijke competitie, het NK, het Kruikentoernooi en het toernooi Dongen, konden we genieten van het internationaal toernooi Amsterdam 2000, het Zuid-Holland toernooi, het Sleuteltoernooi en de landelijke teamcompetitie. Er werd deel genomen aan internationale toernooien in Krnov (TsjechiČ), Stockholm (Zweden) en Praag (TsjechiČ). Het Nederlands Kampioenschap in Rotterdam liet ons op zowel organisatorisch als op sportief vlak een veelzeggend en fantastisch niveau zien. Een ontwikkeling waar we met z'n allen enorm trots op mogen zijn. We groeien en bloeien en maken hele aardige tijden mee. Zoals alle organisaties in onze samenleving hebben ook wij te maken met zaken als vrijwilligersproblematiek, kostenstijging e.d. Met grote verbazing en verbijstering hebben we dan ook kennis genomen van het door de Bond opgelegde inschrijfgeld voor de moeilijk te vinden vrijwilligers voor de opleiding tot gediplomeerde scheidsrechter. Waarom geen kostenbeheersing en -sanering? Waarom geen zaaltje in een wijkcentrum van een paar tientjes per dagdeel in plaats van een sjieke accommodatie van enkele honderden guldens? Waarom moeten de sporters die over het algemeen niet profiteren van de economische groei en de stijging van de welvaart, meer kosten maken om de (wedstrijd)sport te kunnen continueren? We kunnen het niet hierbij laten zitten. De groei hangt onder andere nauw samen met de aanwas van scheidsrechters. Laat geen onnodige drempels opwerpen en de moeizaam verkregen ontwikkeling te niet doen. Laat ons kiezen voor soberheid, degelijkheid en betaalbaarheid en laat ons niet de 'BOBOcultuur 'opdringen.
Terug naar de inhoudsopgave

Rectificatie

In de aangepaste leesvormen van de vorige nieuwsbrief stond dat het Kruikentoernooi op 9 september a.s. plaats vindt. Dit moet natuurlijk zijn : zaterdag 8 september . Voor deelname kunt u zich opgeven bij Leon van der Kaay onder telefoonnummer 013-4563083 of per e-mail: mail Inmiddels zijn er uitnodigingen verstuurd naar de scheidsrechters en verenigingen. Indien u nog niets ontvangen heeft, neem dan a.u.b. gerust contact op met bovengenoemde.
Terug naar de inhoudsopgave

Gewaardeerd aanbod

De redactie kreeg het spontane aanbod van Koos Rijneveen om onze nieuwsbrief van dienst te zijn. Hij stelde voor om de redactie bij te staan in het nalopen van de tekst voordat deze naar de Christelijke Blinden Bibliotheek (CBB) in Ermelo wordt gestuurd voor verspreiding in de diverse leesvormen. Dit aanbod grepen we natuurlijk met beide handen aan. Beste Koos, onze dank is groot!
Terug naar de inhoudsopgave

Showdown-tafel in Drenthe

(door Eric Buld) Sinds maart bezit Drenthe over een nieuwe, grote, showdowntafel. Het Rode Kruis in Emmen heeft er een aangeschaft voor hun sociČteit. Een van hun leden kwam enthousiast terug van het Loo-Erf met verhalen over showdown. Reden genoeg voor het Rode kruis om ook een tafel te plaatsen in hun sociteit waar wekelijks een activiteitenavond wordt gehouden voor blinden en slechtzienden uit de omgeving van Emmen. Hopelijk slaat dit initiatief aan en mogen we uit Drenthe ook spelers verwachten op onze landelijke evenementen. Uit het bovenstaande relaas blijkt wel hoe belangrijk het Loo-Erf is voor de promotie van onze sport. Zeer velen van ons zijn daar in aanraking gekomen met showdown en zijn na hun revalidatie actief gaan sporten. We hopen ook dat nog veel meer mensen enthousiast raken op het Loo-Erf en na hun revalidatie in hun woonomgeving nieuwe clubs starten. De landelijke commissie zal in ieder geval alle initiatieven van harte ondersteunen en er kan altijd een beroep worden gedaan op Mieke Overbeeke (tel 0765 810021) die namens de commissie Breedtesport onder zich heeft.
Terug naar de inhoudsopgave

Nieuwe club in Bergen op Zoom

(door Eric Buld) Dat Brabant al de meeste clubs heeft mag bekend zijn en daar komt er binnenkort nog een bij. Op zaterdag 21 april werd in Bergen op Zoom een sport-instuif georganiseerd door de tafeltennisvereniging "De Markizaat". De bedoeling was om te bezien of er animo genoeg was om in Bergen op Zoom een gehandicapten- tafeltennis-vereniging te starten. Op de instuif waren er ook mensen van de vereniging Breda die een demonstratie gaven. De belangstelling was zo groot dat eigenlijk zonder aarzelen werd besloten om in het nieuwe seizoen een showdownclub te starten. Zodra deze nieuwe vereniging gaat draaien zullen we daar meer aandacht aan besteden in onze nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mieke Overbeeke onder telefoonnummer 076 5810021.
Terug naar de inhoudsopgave

Nationale Competitie

Op 22 april j.l. werd de landelijke competitie 2000-2001 afgesloten. Deze laatste speeldag was voor een aantal spelers beslissend om deelname aan het Nederlands Kampioenschap in Rotterdam af te dwingen. Zoals voorzien was het een drukte van belang en wederom heerste er een gezellige en sportieve sfeer. Het weer werkte heel goed mee en Lenie, Hennie en Cees van de Catering Pannen & Potten hadden het weer perfect voor elkaar. Op een wijze zoals we die van hem gewend zijn, verzorgde Eric Buld als voorzitter van de Landelijke Commissie de prijsuitreiking en de afsluiting. De scheidsrechters en vrijwilligers werden in het zonnetje gezet voor hun fantastische inzet als ook het wedstrijdsecretariaat, de catering en het activiteitencentrum Tilburg. Ook de mensen werden niet vergeten die Hennie en Cees van der Sande hebben vervangen tijdens het maken van hun wereldreis. De bekerwinnaars waren: Hoofdklasse 1. Pascal Wirken 2. Jack van Oosterhout 3. Richard Gooijers EersteKlasse 1. Nico Grolle 2. Stefan Verhees 3. Edwin Weterings TweedeKlasse 1. Bart Rozeboom 2. Annelies Kruyff 3. Marianne Dingemans Derdeklasse 1. Daniëlle Prins 2. Jeanne van Hees 3. Gerard Groot
Terug naar de inhoudsopgave

Teamcompetitie

De teamcompetitie mag als bijzonder geslaagd experiment de boeken ingaan. Het is een schitterende verrijking en uitbreiding van onze bestaande landelijke sportactiviteiten. Het enthousiasme en de sportbeleving waren enorm. Het spelen in teamverband geniet tevens grote belangstelling van andere landen. Kortom, een prachtig initiatief van de Landelijke Commissie die veel meer perspectief en mogelijkheden biedt aan de sport. De beschikbaarheid van gediplomeerde scheidsrechters belette een aantal verenigingen om mee te doen. De Commissie zal hiervoor een oplossing zoeken waardoor de goed aangeslagen competitie in teamverband een vervolg zal krijgen. Tijdens de laatste competitiedag op 22 april zijn ook de prijzen uitgereikt aan de deelnemers van de team-competitie. Het team uit Rotjeknor deed het uitstekend en behaalde met 41 punten de eerste plaats. Amsterdam 2 ging met 26 punten met de tweede prijs er vandoor en Dongen mocht de beker voor de derde plaats in ontvangst nemen met 22 punten. Vierde was Vught met 20 punten en Amsterdam 1 was met 11 punten vijfde.
Terug naar de inhoudsopgave

Dongen toernooi

(door Wilma Smit) Beste showdown vrienden! Er is alweer een Dongen toernooi achter de rug, dat gehouden werd op 31 maart jl. Er waren maar liefst 81 spelers aanwezig, dus het was een drukte van je welste. Natuurlijk was het weer een gezellig samenzijn in het Brabants dorpje Dongen. Er was overheerlijke koek, omdat de showdown vereniging Dongen hun 15-jarig jubileum vierde. Alle spelers waren rond 10.15 uur aanwezig, en om 10.30 uur konden de eerste wedstrijden beginnen. De microfoon haperde in het begin, maar een technisch iemand erbij en het was weer opgelost. Er waren 19 poules, dus er moest aardig doorgespeeld worden, maar dit konden wij wel aan Piet en Tinus overlaten. Het is natuurlijk heel wat waard als je een goed wedstrijdsecretariaat achter de tafel hebt zitten, en natuurlijk ook een goed team in de voororganisatie, dat overal aan denkt! Want het is toch ieder jaar weer spannend of we overal aangedacht hebben. Maar de vereniging Dongen heeft een uitstekend draaiboek gemaakt, wat dus ieder jaar gebruikt kan worden om de gehele dag weer succesvol te laten verlopen. Want we mogen toch wel eerlijk zijn dat het een goed geslaagde dag is geweest, we waren op tijd klaar met de wedstrijden, dus iedereen was op tijd thuis. Nemen wij aan. De winnaars weer gelukkig met de welverdiende beker, en Pascal met de wisseltrofee. Alle vrijwilligers weer met een plantje verwend, en weet ik vele dingen meer. Mensen, wij Dongense spelers waren erg tevreden, jammer dat er van ons niemand van de 14 spelers een beker heeft kunnen bemachtigen. Ach, wij Brabanders zijn zo sportief dat wij hem aan anderen geven!!! Of niet dan? Wij hopen dat iedereen het naar zijn zin heeft gehad, en hopelijk tot volgend jaar!!!
Terug naar de inhoudsopgave

Zuid-Holland Toernooi 2001

(door Eric Buld) Op zaterdag 12 mei vond voor de derde maal het Zuid-Holland Toernooi plaats. Dit jaar georganiseerd door de Haagse vereniging Haag 88. In 1997 werd dit onderlinge toernooi tussen de Zuid- Hollandse verenigingen voor het eerst gehouden. Dit was zo'n succes dat afgesproken werd deze ontmoeting jaarlijks te organiseren. Na Leiden en Rotterdam was dit jaar Den Haag aan de beurt. Lokatie was het vertrouwde adres van het Stevin-college waar vorig jaar het N.K. plaatsvond. Haag '88 kreeg weer de volle medewerking van de school en rond 10 uur stonden 22 spelers en vier tafels klaar voor de strijd. In de voorrondes werden alleen 1-setters gespeeld maar de finales bestonden uit volledige 3-setters. Dankzij de 6 scheidsrechters onder de bezielende leiding van Peter van de Linde, als wedstrijd-secretaris, verliep het programma op rolletjes. De finalepoule was een onderlinge strijd tussen Leiden en Rotterdam of misschien beter gezegd tussen Zoetermeer en Rotterdam. Ieke Wiersma en Wim van Tol mochten het opnemen tegen de altijd gevreesde Rotterdammers. Uiteindelijk mocht Francois van de Laar de wisselbeker meenemen naar Rotterdam maar de prestatie van Ieke was als tweede er niet minder om. In de B-groep en de C-groep gingen de bekers naar de Maasstad en wel naar Eric Buld en Hans Doornheim. Haag '88 verdient een grote pluim voor de perfecte organisatie en Leiden heeft al aangegeven volgend jaar dit toernooi te willen organiseren.
Terug naar de inhoudsopgave

Sleuteltoernooi

(door Ieke Wiersma) Na een lange voorbereiding van onze club, was het dan op 19 mei zover. Showdownvereniging de Leidse Sleutels organiseerde op deze dag een landelijk showdowntoernooi. Op dit toernooi waren 48 deelnemers uitgenodigd. Om half 9 's ochtends was de hele organisatie al druk in de weer met allerlei klusjes. Toen alle spelers, scheidsrechters en begeleiders binnen waren, kon het toernooi beginnen. Na een openingswoord van Wil en wat mededelingen van mijn kant, kon Peter de poule-indeling voorlezen. Een half uur later dan gepland, konden de wedstrijden om half 11 van start gaan. Later, zo bleek, hebben we deze tijd weer ingehaald omdat we tijdens de lunch door hebben gespeeld. Peter van der Linde, die deze dag de wedstrijdleiding in handen had, moest vaak op zoek naar zowel spelers als scheidsrechters, omdat deze allen van het mooie weer aan het genieten waren. Na een lekkere lunch kon de tweede ronde beginnen. Halverwege de middag begonnen de finale wedstrijden. In de eerste ronde waren 12 poultjes van 4 spelers, binnen deze poule speelde iedereen tegen iedereen. De nummers 1, 2, 3 en 4 kwamen elkaar in de tweede ronde tegen, in 12 nieuwe poules van 4 spelers. In alle 4 de klasses waren 3 finalisten die moesten strijden voor hun prijs. Uiteindelijk ging de eerste prijs naar Breda en de tweede, derde en vierde naar Dongen. Nadat alle wedstrijden gespeeld waren, was het inmiddels half 6 geworden. Namens de organisatie mocht ik de afsluiting doen. Hierin heb ik het bestuur van de Sleutels, een sponsor, de vrijwillegers, de scheidsrechters en de wedstrijdleiding bedankt voor hun medewerking. Voor de prijsuitreiking hadden wij Jan Samson (voorzitter van GSV de Sleutels) gevraagd en hij heeft dit fantastisch gedaan. Wij als organisatie kunnen terugkijken op een goedverlopen toernooi, met alleen maar vrolijke gezichten. Toen iedereen weg was en alles weer was opgeruimd hebben wij als organisatie deze dag nog even op een goede en leuke manier afgesloten. Nogmaals dank aan iedereen die heeft meegewerkt om deze dag tot zo'n groot succes te maken. Achterin de nieuwsbrief vindt u de beste drie spelers van iedere klasse.
Terug naar de inhoudsopgave

GRANDIOOS!!!

Nederlands Kampioenschap 2001 Rotterdam Een fantastisch georganiseerd Kampioenschap op 16 en 17 juni mogelijk gemaakt door: _ Partyschip Erasmus Rotterdam _ City-Hostel Rotterdam _ Leesportefeuille de Molen Heerjansdam _ Eefsting Grafische Diensten Oud Gastel _ Howgraphic bv Amersfoort _ Rolluikenfabriek van Domburg Oud Gastel _ Drukkerij Novum Oudenbosch _ Autobedrijf Heerjansdam _ R. Mekes Grafische Handelsonderneming Roosendaal _ In Spe Group bv Breda _ Design Works Grafische vormgeving Breda _ Intrada Adviesgroep Heerjansdam _ Offsetkopie bv Hoofddorp _ Binderij Bruystens Rotterdam _ B. Kempenaar Recycling Oud Gastel _ Velpa Enveloppen Zwijndrecht _ Deutschmann & Roelants bv Capelle a/d Ijssel _ Bron Lamino bv Ridderkerk _ Saba, Correctie/Opmaakbureau Oudenbosch _ Madamme Jeanette Rotterdam _ SWM Utrecht _ Maartje Snikkers Oud Gastel _ Familie Muusz Rotterdam _ Dienst Sport & Recreatie Rotterdam _ Bondsbureau NEBAS _ Landelijke Commissie Showdown _ Directie Erasmiaans-gymnasium _ Vervoerscentrum Steeds Onderweg _ Stichting Topsport Rotterdam _ Landelijke Stichting Blinden en Slechtzienden _ Stichting Kansen voor de sport Rotterdam _ Stichting Bedrijven-toernooi Zuilen _ Scheidsrechters en overige vrijwilligers Twenty-One-Up Rotterdam mag met trots terugkijken op een uitstekend georganiseerd Kampioenschap. De organisatie liep als een goed geoliede machine. De voorbereiding was perfect zoals het mooie programmaboekje al deed vermoeden. Zelfs de poule-indeling en het wedstrijdschema stonden er al in. De speelaccommodatie, het Erasmiaans gymnasium voldeed prima. In eerste instantie werd gevreesd voor de trappen maar showdowners staan bekend om hun mobiliteit en zijn trappen, drempels en dergelijke geen enkel probleem. De wedstrijden werden op de eerste etage gespeeld, de opening en de finales vonden in de aula plaats op de derde etage terwijl de gezamlijke lunch in de kantine werd genuttigd op de begane grond. Het vervoer van en naar het station was een welkome service. De warme ontvangst voorspelde een fijn weekend. De officiČle opening werd verricht door de Rotterdamse wethouder, die na een demonstratiewedstrijd verzorgd door het jongste (Anja) en het oudste (Ko) lid van Twentyone-up, het zelf eens mocht proberen. De wedstrijden verliepen gestaag en er waren zoals verwacht veel drie-setters. In de namiddag werden we getrakteerd op heerlijke belegde broodjes van MADAMME JEANET. Omstreeks 17.00 uur verkasten we naar het City Hostel die zich op een paar minuten loopafstand bevond. Na een verfrissende douche stond een ieder om 18.15 uur klaar voor een korte wandeling met verrassing! DINER tijdens een BOOTTOCHT met het PARTYSCHIP ERASMUS! "We wilden graag iets leuks doen met de hele groep en we hopen dat het in de smaak valt", vertelde harm Eefsting op het dek van het schip. Nou en of de organisatie hierin geslaagd is. Om te beginnen was het een hele aparte, enige belevenis en het diner was overheerlijk en rijkelijk gevarieerd. Er heerste een gezellige, ontspannen en warme sfeer. Na het diner brak de muziek los en gingen de beentjes van de vloer. Op het dek was het enorm genieten en als verrassingstoetje kregen we nog een accordeonoptreden van Corry en Monique. Een origineel idee was het uitdelen van 'give-aways' (cadeautjes) van enkele sponsors. De deelnemers mochten een kaartje grabbelen waarop in braille de naam van het cadeautje stond. Het werd een prachtige boottocht die niet gauw vergeten zal worden. Omstreeks 23.00 uur zetten we weer voet aan wal. De volgende dag hebben we in alle rust kunnen ontbijten en de wedstrijden begonnen weer om 10.00 uur. Naarmate het toernoooi vorderde nam de spanning toe en viel de ene verrassing na de andere bij zowel de heren als de dames. Enkele speeltafels vertoonden (ons welbekende) mankementen. De ballen vliegen 'spontaan' uit de tafel waardoor het voluit spelen onmogelijk wordt. Dit is een probleem die we met z'n allen moeten aantrekken om naar een oplossing te zoeken. De vloer van het lokaal speelt hierbij een belangrijke rol. Nog een groot compliment voor de organisatie was dat de troostfinale, voor de derde en vierde plaats, en de finale van zowel de dames als de heren in de aula gespeeld werden. Het gaf het Kampioenschap de juiste ambiance en voor de sport in zijn algemeenheid was het een bijzonder fraaie aanblik. De publieke belangstelling was groter dan ooit. In een leslokaal zou dat absoluut niet kunnen. Gezegd moet worden dat de akoestiek in de aula honderd procent meeviel. We hebben dan ook spannende wedstrijden kunnen zien. De prijsuitreiking werd verricht door de sportambassadeur van Rotterdam Don Diego Poeder. Rond 18.00 uur vond de afsluiting plaats, een uurtje later dan gepland maar het was zeker de moeite waard. Onze complimenten voor de organisatie, het was GRANDIOOS! Het eindresultaat vindt u achterin de nieuwsbrief. Vermeldenswaard is dat de gouden plak voor de negende keer naar Toos Koper ging. Voor het eerst in de geschiedenis ging de gouden plak bij de heren naar Rotterdam. De herenfinale was een thuiswedstrijd daar twee leden van Twenty-one Up tegenover elkaar stonden: Francois van der Laar en Sven van Buchem. Francois versloeg Sven in drie sets. Een geweldige organisatorische en sportieve prestatie van Twenty-one Up, van harte proficiat! Teleurstelling Meedoen aan het Nederlands Kampioenschap is een eer en voorrecht en spelers doen hun best om middels de Nationale Competitie deelname af te dwingen. Er wordt met enthousiasme naar toe geleefd. Des te zuur was het voor Liselot Koolen die door haar beenbreuk het toernooi van het jaar aan zich voorbij zag gaan. Gelukkig kwam het bestuur haar tegemoet en kon Liselot toch aanwezig zijn en kon ze vanuit haar rolstoel het tweedaags showdownfeest van nabij meemaken. Voor Liselot was het teleurstellend kennis te maken met het rolstoelonvriendelijk Erasmiaans gymnasium. Des te groter was har frustratie toen ze op het eind van de eerste dag erachter kwam dat ze niet terecht kon in het City Hostel. Die arme Liselot moest terug naar huis en miste toch nog de helft van het showdownfeest. Dat Liselot de volgende dag weer ten tonele verscheen spreekt boekdelen en zegt veel over haar voorbeeldige sportersmentaliteit en solidariteit.
Terug naar de inhoudsopgave

Kruikenopzet

De showdownvereniging Tilburg doet er alles aan om het nieuwe sportseizoen traditioneel in te luiden met het alom bekende Kruikentoernooi. Zoals u weet neemt het aantal deelnemers jaarlijks toe. Voor onze sport is dit natuurlijk een fantastische ontwikkeling. Een toernooi die zich bij uitstek leent als 'warming-up' voor de competitiespelers; als oefenterrein voor aspirant scheidsrechters; als kennismakingsveld voor beginnende sporters; als 'opstapje' naar de wedstrijdsport. Iedere keer staat de organisatie van dit toernooi voor de keus om het aantal deelnemers wel of niet te beperken. Er zijn een aantal maatregelen getroffen om het groeiend aantal deelnemers aan te kunnen. Er zijn meer speeltafels aangerukt en tegelijkertijd is een poging gedaan om het wedstrijdsecretariaat te automatiseren. Gezegd moet worden dat dit laatste het afgelopen jaar mis ging door reeds achterhaalde oorzaken. Nu zegt de organisatie er klaar voor te zijn. Het feit mag absoluut benadrukt worden dat de medewerking van de Mytylschool Tilburg de toename van het aantal deelnemers mede mogelijk heeft gemaakt. De opzet van de computermatige besturing en verwerking van het wedstrijdgedeelte heeft een vierledig doel. De wedstrijden worden op de eerste plaats vlotter uitgeschreven en sneller verwerkt met een optimale nauwkeurigheidsgraad. Op de tweede plaats kan er een behoorlijke tijdwinst ontstaan ook bij de samenstelling van de wedstrijd tussen twee tegenstanders. Op de derde plaats wordt er gezorgd voor een gelijkmatige wedstrijdverdeling waardoor de tijd tussen twee wedstrijden voor elke speler evenredig zal zijn. Een vierde doelstelling is om het overzicht te behouden en de omstandigheden te scheppen dat met gemak en plezier dit belangrijk stukje vrijwilligerswerk gedaan en vooral gecontinueerd kan worden. Het afgelopen jaar is er in vijf klassen gespeeld. De motivatie hiervoor was dat ook minder sterke spelers en recreanten goed aan hun trekken kunnen komen. Het gevolg is dat er meer wedstrijden op het programma staan dan bij een systeem met vier klassen. Er worden ongeveer 30 procent meer wedstrijden gespeeld. Om dit jaar niemand teleur te stellen zullen de deelnemers de prijsuitreiking 45 tot 60 minuten moeten uitstellen. Op deze manier ziet de organisatie nog een laatste mogelijkheid om beperkte inschrijving te voorkomen. De organisatie van het Kruikentoernooi gaat uit van het standpunt van een enthousiaste sporter. Zij onderzoekt de mogelijkheid voor een tweedaags toernooi. Dit houdt niet alleen in het bekijken van speel- en logeeraccommodatie maar vooral ook het animo van sporters en vrijwilligers. De haalbaarheid zal ontegenzeggelijk afhangen van het prijskaartje dat eraan zal hangen. Denkt u met ons mee? Voor uw suggesties, meningen, medewerking, steunbetuiging en dergelijke bent u van harte welkom. Het adres is: Servaas Dirkx, Karpatenlaan 36, 5022 GH Tilburg e-mail: mail tel. 013-5362799
Terug naar de inhoudsopgave

Competitie 2001-2002:

(door Eric Buld) Op het vorige verenigingen-overleg hebben we er al over gesproken. We willen de opzet van de competitie veranderen. Het afgelopen seizoen is er links en rechts al druk gediscussieerd over: heren en dames gescheiden, Promotie/degradatie-systeem, etc. Tijdens het verenigingenoverleg is afgesproken dat de commissie voor het seizoen 2001-2002 zou komen met een uitgewerkt voorstel en in deze nieuwsbrief willen we alvast de hoofdlijnen aangeven van ons voorstel. In ons voorstel willen we een gedeeltelijke scheiding aanbrengen tussen de heren en dames. De scheiding geldt alleen voor de top heren en dames maar de groep daaronder speelt nog wel gemengd. Het krachtsverschil tussen deze laatste groep bestaat eigenlijk niet. Ons voorstel kent ook een promotie/degradatie-systeem en een na- competitie. De competitie wordt opgedeeld in Drie afzonderlijke klassen: Hoofdklasse Heren De hoofdklasse heren bestaat uit de beste 16 heren van het afgelopen seizoen. Over de vier competitiedagen spelen zij een onderlinge competitie tegen elkaar. Gemiddeld spelen de spelers 4 of 5 wedstrijden per competitiedag en de laatste, afsluitende competitiedag 2. Aan het einde van het seizoen wordt het klassement opgemaakt en volgt de rangschikking van 1 t/m 16. Hoofdklasse Dames De hoofdklasse dames bestaat uit de beste 14 dames van het afgelopen seizoen. Over de vier competitiedagen spelen zij ook een onderlinge competitie tegen elkaar. Gemiddeld spelen de dames 3 of 4 wedstrijden per competitiedag en de laatste, afsluitende competitiedag 2. Aan het einde van het seizoen wordt het klassement opgemaakt en volgt de rangschikking van 1 tot en met 14. Openklasse Alle overige deelnemers worden geplaatst in deze klasse die verdeelt is in drie gelijkwaardige poules van ongeveer 16 spelers. elke poule speelt over 3 competitiedagen tegen elkaar. Hierna wordt per poule het klassement opgemaakt. Op de laatste competitiedag spelen de nummers 1 van de drie poules tegen elkaar evenals de nummers 2, 3, 4, enz. Gemiddeld spelen de spelers 5 wedstrijden per competitiedag en de laatste dag 2. Na-competitie Voor de na-competitie wordt gebruik gemaakt van de uitslag van het N.K. Alle heren in de hoofdklasse zijn automatisch geplaatst voor het N.K. en worden aangevuld met de beste vier heren uit de openklasse. De onderste vier heren uit de Hoofdklasse en de heren uit de Openklasse moeten zich via het N.K. plaatsen voor de competitie van het volgend jaar. De beste vier van deze groep gaan naar de Hoofdklasse en de rest naar de Openklasse. Bij de dames gaat dit op de zelfde wijze alleen gaat het hier om de onderste twee dames in de Hoofdklasse en de twee beste dames uit de Openklasse. In dit systeem blijft het aantal wedstrijden en het aantal wedstrijddagen dat spelers moeten komen gelijk aan het huidige systeem. Grote verschil is wel dat spelers sneller tegen gelijkwaardige tegenstanders spelen. Zeker voor de heren in de Hoofdklasse, maar ook voor de dames in de Hoofdklasse, betekent het dat elke wedstrijd in het seizoen telt, wat hopelijk meer spanning geeft. Nieuwkomers worden automatisch geplaatst in de openklasse maar door het promotie/degradatie-systeem blijft het mogelijk voor hen om al het eerste jaar mee te kunnen doen aan het N.K. wat de doorstroming van toptalent bevordert. Naast een aantal voordelen heeft dit systeem ook nadelen. Aan het begin van het seizoen (september) moet het wedstrijd-schema gemaakt worden en daarom kan er ook nauwelijks rekening gehouden worden met individuele wensen van spelers voor de speeldata. Voordeel is dan wel dat iedereen aan het begin van het seizoen al weet wanneer hij/zij tegen wie moet. De commissie is voornemens op 1 september een verenigingenoverleg te houden waar dit voorstel zal worden besproken. Na instemming van de verenigingen zal het nieuwe systeem dan worden ingevoerd. De verenigingen worden hierover nog gečnformeerd. We vragen iedereen wel om zich voor 1 september in te schrijven voor de competitie. Hier ontvangen de verenigingen ook nog bericht over. In de week na 1 september ontvangen alle deelnemers het wedstrijd-schema en de aanvullende informatie over de competitie. Voor de geplande competitiedagen, zie verder in de nieuwsbrief. Mochten er vragen, suggesties of andere opmerkingen zijn omtrent ons voorstel kan er altijd contact worden opgenomen met de competitie-coĒrdinator, Eric Buld telefoon 010-4122670 of via e-mail mail
Terug naar de inhoudsopgave

Jeugd in Grave

Op dinsdag 5 juni j.l brachten Gerard den Otter en Milton Lie Kwie een trainingsbezoek aan SENSIS in Grave. Onder leiding van Wim Pierik wordt door een aantal jongeren tussen 13 en 16 jaar enthousiast geshowdownd. Wim heeft een laddercompetitie opgezet en fungeert tevens als scheidsrechter. Er wordt op een hele oude tafel gespeeld zonder doel in de achterwand! De bal is nog een exemplaar die vijf jaar geleden uit de roulatie is gehaald. De gangbare bal werd meteen aan de groep overhandigd. Er staat wel een nieuwe tafel op de school waar de jongens buiten schooltijd natuurlijk niets aan hebben. Desondanks wordt er met veel plezier op de oude tafel gespeeld. In de beperkte tijd van 90 minuten is getracht de meest nuttige informatie over te brengen. Een aantal slagtechnieken werd uitgelegd en er werd tevens informatie verstrekt over de mogelijkheden van showdown als wedstrijdsport en over de landelijke activiteiten. De jongens toonden grote interesse. Het zou zeker de moeite waard zijn dat SENSIS hierop inspeelt en overgaat tot actievere stimulering. Dit prachtig initiatief van Wim Pierik verdient absolute ondersteuning om bij te dragen de jeugd aan het sporten te houden/krijgen.
Terug naar de inhoudsopgave

Internationale toernooien

Zora-Open (door Bert/Joyce Bakker) Op uitnodiging van de Tsjechische club Sora, heeft Amsterdam een Showdown toernooi gespeeld in TsjechiČ. Op woensdag 25 april vertrokken 12 spelers en 3 scheidsrechters via Amsterdam C.S. met de trein naar Praag. De reis duurde met een overstap in Berlijn ongeveer 12 uur. In Praag werden wij opgewacht door Petr een speler van Zora. Omdat wij een dag eerder zijn vertrokken, hebben wij de eerste nacht in een pension in Praag door gebracht. De volgende dag hadden wij dus vrij, het toernooi zou vrijdag, de dag daarop, beginnen. Wij zijn toen in groepjes de stad Praag in gegaan. Praag is een gezellige stad en al gauw werd duidelijk dat het eten en drinken daar niet duur was. Nadat wij de koffers uit het pension hadden opgehaald, zijn wij naar het Centraal Station van Praag gegaan waar wij om 6 uur weer met Petr en de andere spelers van de Zora club hadden afgesproken. De reis ging toen verder met de trein naar een dorp genaamd Zlenice waar wij met alle spelers drie dagen zouden verblijven. De reis naar het dorp duurde bijna twee uur. Het onderkomen was een combinatie van een conferentiecentrum met hotel. In het hotel waren twee zalen ingericht om Showdown te kunnen spelen. De volgende dag begonnen de wedstrijden om 10 uur. Het toernooi werd geopend met een toespraak van de voorzitter van Zora. Wij hebben in pools gespeeld van 6 spelers. Tussen de middag was er een lunchpauze en daarna gingen de wedstrijden weer verder. Bij de Zora spelers was er 1 speler uit Slowakije. Voor het avond eten waren de wedstrijden van die dag afgelopen. Na het eten hadden alle spelers vrij en hebben wij een gezellige avond gehad. Omdat er onder de spelers ook hele goede muzikanten zaten werd het een gezellig feestje. Zaterdag zijn de spelers die door de eerste ronde zijn gekomen weer om 10 uur met de wedstrijden begonnen. Voor de spelers die vroeg uitgespeeld waren was het weer gunstig, zodat zij lekker buiten op het terras konden zitten. Er werd zaterdag avond na het eten nog even door gespeeld, zodat de finalisten bekend waren. Zaterdagavond heeft de Zora club een bingo georganiseerd voor alle spelers en vrijwilligers en dat was heel geslaagd en een ieder van ons heeft wel een prijsje gewonnen. Daarna werd het met de muzikanten weer een gezellige avond. Zondag was er een spannende finale om de eerste tot en met de vierde plaats. 2 Tsjechen, 1 Slowaak en 1 Nederlander stonden in de finale. De wedstrijden waren erg spannend en uiteindelijk werd een Tsjech eerste, een Slowaak tweede, een andere Tsjech derde en een Nederlander, onze Wim Vinju, vierde. Natuurlijk waren wij allemaal erg trots op Wim. Na de ceremonie werden de prijzen uitgereikt. De beste drie Nederlanders kregen als extra ook een prijs in de vorm van een bokaal. Deze spelers waren Wim als eerste, Bart Rozeboom als tweede en Annelies Kruyff als derde. Na het drinken van een glas champagne, waar onze club voor had gezorgd was het toernooi afgelopen. Na de lunch zijn wij weer met alle spelers richting Praag gereisd, waarna wij de nachttrein naar Amsterdam hebben genomen. Op maandagmorgen 30 april om ongeveer 9.15 uur kwamen wij weer in Amsterdam op het C.S. aan. Wij vonden het een geslaagd toernooi. Wij willen dan ook namens de spelers de Zora club hartelijk bedanken voor een goed georganiseerd toernooi en de hartelijke ontvangst. Tevens willen wij onze scheidsrechters bedanken voor het fluiten van de wedstrijden en ook voor de uitstekende begeleiding van onze spelers.
Terug naar de inhoudsopgave

Landentoernooi Zweden-Nederland

(door Eric Buld) Op Hemelvaartsochtend was het dan zover. Een klein groepje showdown-pioniers stond op schiphol klaar voor hun avontuur naar Zweden. Reisdoel was Stockholm waar het eerste internationale showdown toernooi van Zweden zou plaatsvinden. De Nederlandse ploeg bestond uit: Scheidsrechter Anne Wouden, die tussen de wedstrijden door te vinden was in de Stockholmse winkels; aspirant scheidsrechter Peter Haazer, die bijna de tickets had verscheurt voor de terugreis en de zeven spelers, Jack van Oosterhout, die door de zweden "Jack the Ripper" werd genoemd, Gerard den Otter, die naast het showdown-toernooi 's nachts ook nog een biljart-toernooi speelde, Francois van de Laar, die met zijn stok een paar Zweedse meisjes te pakken had, Eric Buld, die bij aankomst in Stockholm zijn rugtas kwijt was, Reyer Dix, die zichzelf overtrof met een plaats in de finaleronde, Trea Abma, waarvan we eerst dachten dat ze vloeiend Zweeds sprak maar later bleek dat Fries te zijn en Inge Dix, die een enorme aantrekkingskracht had op dronken Finnen. Donderdag 24 mei vertrokken wij rond 11 uur en nog geen twee uur later stonden we op het vliegveld van Stockholm. Het was toen nog een kwestie van bagage ophalen en onze Zweedse vrienden zoeken die ons zouden oppikken. Helaas, toen de bagageband stopte misten we nog een rugtas dus stond er eentje van ons helemaal overstuur te kijken zonder slaapzak, batje, schoon ondergoed en sokken... Natuurlijk werd er meteen beklag gedaan maar zelfs na een eenpersoons "sitdown-actie" kwam de rugtas niet boven water. Er zat niet veel anders op dan uithuilen, onze Zweedse vrienden zoeken en hopen dat de bagage nog nagebracht zou worden. Op het vliegveld werden we door Per-arne en Lasse opgepikt en ze brachten ons naar de Katarinaschool waar we zouden slapen en eten. De school lag in het centrum van de stad. Voor ons hadden ze een slaapzaal met matrassen, dekens en kussens geregeld dus hoefden we alleen onze slaapzak maar uit te rollen. Gelukkig werd 's avonds de vermiste rugtas bezorgd. De eerste avond hebben we de Zweedse tafels geprobeerd. De speellokatie lag op enkele honderden meters van de school. Er waren vier tafels en je moest wel even wennen want ze spelen net iets anders dan onze tafels. De bal heeft sneller de nijging om te stuiteren maar je went er wel snel aan. Vrijdagochtend was het vroeg op voor ons. rond half negen werd het toernooi geopend en daarna zouden de wedstrijden beginnen. Naast onze zeven spelers waren er ook 15 Zweedse spelers. Ze kwamen uit heel Zweden. Vrijdags waren de voorrondes van vier wedstrijdjes van 6 of 5 spelers. Het niveau van de Zweden viel helemaal niet tegen alleen hadden ze wat weinig toernooiervaring. In zo'n groot land als Zweden is het moeilijk om vaak landelijke toernooien te organiseren en sommige spelers wonen zo afgelegen dat ze nauwelijks kunnen trainen. De verzorging van de Zweden was meer dan perfect. 's Ochtends hadden we al uitgebreid ontbeten maar op de speellokatie stonden ze alweer klaar met broodjes. Zowel 's ochtends als 's middags bakten ze voor ons heerlijke verse cakes. Tussen de middag gingen we terug naar de school waar we warm aten. Ook 's avonds stond er een warme maaltijd op het programma en volgens mij zijn we die dagen aardig aangekomen. Zaterdag was het weer vroeg op. Die dag werd de finaleronde gespeeld. In de A-Poule, plaats 1 t/m 8, speelden 5 Zweden en Jack, Eric, Francois en Reyer. In de B-poule zaten nog Gerard en Trea en in de C-poule mocht Inge het opnemen tegen 5 Zweedse spelers. Al met al was de trijd behoorlijk zwaar want elke partij telde. In de A-poule wisten Jack, Eric en Francois, soms met hangen en wurgen de Zweden van zich af te houden. Uiteindelijk mochten Eric en Jack gaan uitmaken wie het toernooi op zijn naam mocht zetten en in een spannende 3-setter wist Jack net te winnen, Francois werd derde. In de B-poule werd Gerard eerste en Trea werd zevende. Inge wist de C-poule te winnen. Vermeldingswaardig was wel dat Sofia, die we nog kennen van het toernooi in Amsterdam vierde werd in de A-poule en daarmee de beste vrouw was. Trea was bij de vrouwen nummer vier en Inge nummer vijf. Zondagochtend werden de prijzen uitgereikt en kreeg iedereen een aandenken aan het toernooi. Voordat we het wisten waren de dagen omgevlogen en moesten we alweer terug naar huis. Moe maar zeer voldaan stapten we rond 5 uur 's middag in het vliegtuig nadat we de Zweden hartelijk bedankt hadden voor het geweldige toernooi en de perfecte verzorging. Om een uur of 7 waren we weer op vaderlandse bodem.
Terug naar de inhoudsopgave

Apeldoorn

Op de valreep bereikte ons het bericht dat Mieke Overbeeke samen met Joke en Rob Jansen en Peter de Cock een demonstratie hebben verzorgd op donderdag 21 juni jl. De lokatie was het Loo-Erf in Apeldoorn. Mieke heeft adressen en actuele informatie verstrekt en vond het een geslaagde dag.
Terug naar de inhoudsopgave

Om te noteren

16-19 augustus Internationaal toernooi Krnov (TsjechiČ) 8 september Kruikentoernooi info: tel. 013 5362799 23 september Landelijke Competitie 5-7 oktober Internationaal Marathontoernooi Kopenhagen (Denemarken) 21 oktober Landelijke Competitie 18 november Landelijke Competitie 16 december Landelijke Competitie 20 januari 2002 Landelijke Competitie 24 februari 2002 Landelijke Competitie 17 maart 2002 Landelijke Competitie 21 april 2002 Landelijke Competitie
Terug naar de inhoudsopgave

Eindklassementen

Het eindresultaat Nederlands Kampioenschap 2001 Rotterdam Bij de dames 1. Toos Koper 2. Marianne Schalken 3. Ieke Wiersma 4. Miranda jonker 5. Joyce Bakker 6. Frida Sloos 7. Anja Weel 8. Inge Dix 9. Frida Weterings 10. Annelies Kruyff 11. Joke Jansen 12. Jeanne van Hees 13. Wilma Smit 14. Elham Jariri 15.Daniëlle Prins 16. Yvonne Koorstra Bij de heren 1. Francois van der Laar 2. Sven van Buchem 3. Pascal Wirken 4. Richard Gooijers 5. Leon van der Kaay 6. Richard Doornheim 7. Edwin Ventevogel 8. Jack van Oosterhout 9. Nico Grolle 10. Ratan Bagola 11. Sander Eefsting 12. Eric Buld 13. Gerard den Otter 14. Milton Lie Kwie 15. Wim Vinju 16. Paul Lie Kwie 17. Edwin Weterings 18. Ronald Eefsting 19. Stefan Verhees 10. Ratan Bagola 20. Marcel Zijlmans Het Sleuteltoernooi; de beste drie spelers per klasse: Klasse 1: 1 (1) Pascal Wirken 2 (2) Jack van Oosterhout 3 (3) Ieke Wiersma Klasse2 1 (13) Stefan Verhees 2 (14) Joyce Bakker 3 (15) Wim van Tol Klasse 3: 1 (25) Marijke de Feber 2 (26) Ineke Krahe 3 (27) Marie Schell Klasse 4: 1 (36) Leon Dijkkamp 2 (37) Jeanne van Hees 3 (38) Frans van Steen De Redactie wenst u, mede namens de Landelijke Commissie, een hele fijne zomervakantie toe. Tot ziens in het nieuwe seizoen! Tot de volgende niewsbrief
Terug naar de inhoudsopgave

colofoon

Deze nieuwsbrief is een product van de LC Showdown van de NEBAS en komt uit in braille, grootletterdruk, in gesproken vorm en in zwartdruk. De aangepaste leesvormen worden verzorgd door de CBB Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden te Ermelo, telefoon 0341 565477. Op verzoek kan de nieuwsbrief als e-mail ontvangen worden. Voor abonnementen, adreswijzigingen en overige informatie kunt u contact opnemen met de redactie. Redactie: Milton Liekwie Met medewerking van Koos Rijneveen Redactieadres: Sweelincklaan 310 5012 BB Tilburg E-mail: Mail
Terug naar de inhoudsopgave

Terug naar het Nieuwsbrieven overzicht